Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 07.08.1996 Odluka o dopuni Odluke o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 46. Zakona o trgovini ("Narodne novine", broj 11/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. kolovoza 1996. godine, donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE KOJA SE IZVOZI I UVOZI NA TEMELJU DOZVOLA

I.

U Odluci o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ("Narodne novine", broj 58/96) u točci II. dodaju se novi tarifni brojevi i tarifne oznake Carinske tarife, kako slijedi:

Tarifni broj

Tarifna oznaka

Naziv

48.08

Papir i karton, valoviti (sa zalijepljenim ravnim površinskim listovima ili bez njih), naborani (krep, plisirani), reljefni ili bušeni u rolama ili listovima, osim papira iz tar. broj 48.03:

4808.10

valoviti papir i karton, uključujući bušeni

48.19

Kutije, vreće i vrećice i drugi spremnici za pakiranje, od papira, kartona, celulozne vate i listova ili traka od celuloznih vlakana; kartonažni proizvodi od papira ili kartona, registratori i slični proizvodi, koji se upotrebljavaju u uredima, trgovinama ili slično:

4819.10

kutije od valovitog papira ili kartona


II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 331-02/96-01/03
Urbroj: 5030105-96-3
Zagreb, 1. kolovoza 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.