Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 07.08.1996 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima i evidenciji prijave prebivališta i boravišta građana
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o prebivalištu i boravištu građana ("Narodne novine" br. 53/91. i 26/93.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCIMA I EVIDENCIJI PRIJAVE PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA GRAĐANA

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima i evidenciji prijave prebivališta i boravišta građana ("Narodne novine" broj 54/91.) u članku 2. stavku 1. točka 9. mijenja se i glasi:

"9. mjesto i adresa stanovanja (mjesto, općina, ulica i kućni broj), a za osobe iz inozemstva i država iz koje dolaze te broj godina provedenih u inozemstvu."

Članak 2.

U članku 9. stavak 3. mijenja se i glasi:

"Matični ured koji je obavio upis promjene ili ispravak osobnog imena u maticu rođenih izvijestit će u propisanim rokovima nadležno tijelo o obavljenom upisu, s naznakom dana početka važenja nastale promjene."

Članak 3.

Obrazac 1 iz članka 2. Pravilnika zamjenjuje se novim obrascem 1, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

U cijelom tekstu Pravilnika o obrascima i evidenciji prijave prebivališta i boravišta građana ("Narodne novine" broj 54/91.) riječi "policijska stanica", "matična knjiga rođenih", "matična
knjiga umrlih" i "matična knjiga vjenčanih" zamjenjuju se riječima: "policijska postaja", "matica rođenih", "matica umrlih" i "matica vjenčanih" u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a počinje se primjenjivati 1. rujna 1996. godine.

Broj: 511-01-64-29661/1-96.
Zagreb, 29. srpnja 1996.

Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.