Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 07.08.1996 Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdrvastvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Temeljem članka 18. stavka 4. Zakona o oružju ("Narodne novine" br. 69/92., 26/93., 43/93., 29/94. i 108/95.), ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra zdravstva, donosi

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O ODREĐIVANJU ZDRAVSTVENIH ORGANIZACIJA ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENIH PREGLEDA DJELATNIKA I GRAĐANA ZA DRŽANJE I NOŠENJE ORUŽJA

I.

U Rješenju o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje ili držanje i nošenje oružja ("Narodne novine" br. 5/93., 16/93., 59/93., 95/95., 17/96., 50/96. i 54/96.) u točci I. iza rednog broja 38. dodaju se brojevi i riječi:

"39. Grupna privatna praksa medicine rada, mr. sc. dr. Smilja Maravić Bravar, mr. sc. dr. Gordana Rinčić Grbac i dr. Milorad Stipanović, Rijeka, Ivana Zajca 24/II.2."

II.

Ovo rješenja stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-42-16973/2-1996.
Zagreb, 25. srpnja 1996.

Ministar unutarnjih poslova
Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.