Zakoni i propisi - Pravni savjeti 66 02.08.1996 Pravilnik o tehničkim uvjetima i uvjetima uporabe radijskih postaja, koje rade u frekvencijskom području namijenjenom građanima (CB)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 4. stavak (5) Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine" br. 53/94), ministar pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O TEHNIČKIM UVJETIMA I UVJETIMA UPORABE RADIJSKIH POSTAJA, KOJE RADE U FREKVENCIJSKOM PODRUČJU NAMIJENJEMOM GRAĐANIMA (CB)

SADRŽAJ PRAVILNIKA

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuju tehnički uvjeti i uvjeti uporabe radijskih postaja (CB - Citizens' Band), koje rade u frekvencijskom području namijenjenom građanima.

POJMOVI

Članak 2.

1. Bazna postaja:

Radijska postaja, koja je opremljena s antenskom utičnicom za uporabu s vanjskom antenom i koja u pravilu radi na nepokretnoj lokaciji.

2. CB:

Područje frekvencija, koje je namijenjeno građanima za njihovu uporabu (Citizens' Band).

3. CEPT PR 27:

Radijska postaja s kutnom modulacijom, koja radi u frekvencijskom području namijenjenom građanima (CB).

4. Kutna modulacija (fazna, frekvencijska):

Kutna modulacija s isticanjem tonske karakteristike odašiljača i potiskivanjem tonske karakteristike prijamnika.

5. Modulacija s dva bočna pojasa (DSB-Double Side Band):

Amplitudna modulacija s dva bočna pojasa (A3E).

6. Modulacija s jednim bočnim pojasom (SSB-Single Side Band):

Amplitudna modulacija s jednim bočnim pojasom s potisnutim nositeljem (J3E) pri čemu se može upotrijebiti gornji bočni pojas ili donji bočni pojas.

7. Pokretna postaja:

Radijska postaja, koja je opremljena s antenskom utičnicom ili ugrađenom antenom i koja se normalno upotrebljava u vozilu ili kao prenosiva postaja.

8. Prenosiva postaja:

Radijska postaja opremljena s antenskom utičnicom, ugrađenom antenom ili s oboje i koja se normalno upotrebljava kao samostalna postaja, te je osoba može nositi ili je držati u ruci.

9. Radiofrekvencijska (RF) snaga odašiljača:

Snaga odašiljača, koja se privodi umjetnoj anteni za vrijeme jednog radiofrekvencijskog titraja, ili u slučaju radijske postaje s ugrađenom antenom, efektivna izračena snaga u smjeru najveće jakosti polja pod određenim uvjetima mjerenja.

10. Ugrađena antena:

Antena, koja je napravljena u spoju s radijskom postajom bez uporabe vanjske priključnice i smatra se kao dio radijske postaje. Ugrađena antena može se nalaziti unutar ili izvan radijske postaje.

OPĆA NAČELA

Članak 3.

(1) CB radijsku postaju može upotrebljavati samo fizička osoba uz unaprijed pribavljenu dozvolu, koju izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) CB radijska postaja može se upotrebljavati u skladu s uvjetima u dozvoli na teritoriju Republike Hrvatske, te u drugim europskim zemljama na temelju odgovarajućih odluka i preporuka CEPT-a.

(3) Svaka CB radijska postaja mora biti tipski odobrena i imati na sebi odgovarajuću oznaku o tipskom odobrenju.

OSNOVNE TEHNIÈKE ZNAÈAJKE

Članak 4.

(1) Tehničke značajke CB radijskih postaja moraju se provjeravati pomoću ispitnomjernih metoda, koje su usklađene s europskim normama: norma ETS 300 433 za CB radijske postaje, koje rade s amplitudnom modulacijom i norma ETS 300 135 za CB radijske postaje PR 27, koje rade s kutnom (frekvencijskom, faznom) modulacijom.

Tehničkim značajkama utvrđenim ovim pravilnikom se omogućava da ove radijske postaje ne prave štetne smetnje radijskim postajama, koje rade u drugim frekvencijskim područjima.

(2) CB radijske postaje bilo da rade s amplitudnom ili s kutnom modulacijom (PR 27), služe jedino za govorne komunikacije. Maksimalno radno frekvencijsko područje obuhvaća frekvencije od 26.960 MHz do 27.410 MHz osim frekvencija: 26.995 MHz, 27.045 MHz, 27.095 MHz, 27.145 MHz i 27.195 MHz, koje služe za primjenu u industriji, znanosti i medicini (ISM):

Tablica frekvencija nositelja i broja kanala
_______________________________________________________________________________

Središnja                   Redni broj                  Središnja                         Redni broj
frekvencija               kanala                         frekvencija                      kanala
_______________________________________________________________________________

26.965 MHz                    1                            27.215 MHz                         21

26.975 MHz                    2                            27.225 MHz                         22

26.985 MHz                    3                            27.235 MHz                         23

27.005 MHz                    4                           27.245 MHz                          24

27.015 MHz                   5                            27.255 MHz                          25

27.025 MHz                   6                           27.265 MHz                           26

27.035 MHz                   7                           27.275 MHz                           27

27.055 MHz                   8                           27.285 MHz                           28

27.065 MHz                   9                          27.295 MHz                            29

27.075 MHz                 10                          27.305 MHz                            30

27.085 MHz                 11                          27.315 MHz                            31

27.105 MHz                 12                          27.325 MHz                            32

27.115 MHz                  13                         27.335 MHz                            33

27.125 MHz                 14                          27.345 MHz                            34

27.135 MHz                 15                          27.355 MHz                            35

27.155 MHz                  16                         27.365 MHz                            36

27.165 MHz                  17                         27.375 MHz                            37

27.175 MHz                 18                          27.385 MHz                            38

27.185 MHz                 19                          27.395 MHz                            39

27.205 MHz                 20                          27.405 MHz                            40
_______________________________________________________________________________

Razmak između svakog kanala iznosi 10 kHz.

(3) Odašiljanje i prijam moraju se odvijati na istom kanalu (jedna frekvencija, simpleksni način rada).

OBAVLJANJE GOVORNE KOMUNIKACIJE

Članak 5.

(1) Uključivanje CB radijske postaje prigodom govorne komunikacije obavlja se pritiskom na taster.

(2) Radijska postaja mora se upotrebljavati kao samostalna postaja bez ikakve dodatne opreme.

GRANIÈNE VRIJEDNOSTI TEHNIÈKIH PARAMETARA ODAŠILJAÈA

Članak 6.

(1) Radiofrekvencijska (RF) snaga radijske postaje mjerena na priključnici i efektivna izračena snaga radijske postaje, koja ima ugrađenu antenu kada radi s amplitudnom modulacijom, ne smije prijeći slijedeće granice:

- 1W (snaga nositelja) za radijsku postaju s amplitudnom modulacijom s dva bočna pojasa;

- 4W vršne snage ovojnice (PEP - Peak Envelope Power) za radijsku postaju s amplitudnom modulacijom s jednim bočnim pojasom.

(2) Snaga nositelja odašiljača i efektivna izračena snaga CB radijske postaje s kutnom modulacijom (PR 27), koja ima ugrađenu antenu ne smiju prijeći vrijednost od 4W.

(3) Svaka CB radijska postaja mora biti tako konstruirana da se izlazna snaga ne može na lak način povećavati rukovanjem korisnika.

(4) Najveća dopuštena devijacija frekvencije nositelja iznosi ± 2 kHz.

(5) Maksimalna snaga u susjednom kanalu ne smije biti veća od 20 mW.

(6) Odstupanje frekvencije nositelja ne smije biti veće od 0.6 kHz.

TIPSKO ODOBRENJE I OZNAÈAVANJE

Članak 7.

(1) Potvrda (certifikat) za tipsko odobrenje CB radijske postaje izdaje Ministarstvo na temelju ispitnih izvješća u skladu s europskim normama: ETS 300 433 i ETS 300 135.

(2) Svaka CB radijska postaja mora imati propisanu oznaku.

POZIVNA OZNAKA

Članak 8.

(1) Svaka fizička osoba koja razgovara pomoću CB radijske postaje mora se identificirati prikladnim znakom identifikacije.

(2) Za prenosive CB postaje kao znak identifikacije služi ime fizičke osobe, koja obavlja razgovor.

(3) Za bazne i pokretne CB radijske postaje fizička osoba se prigodom obavljanja razgovora identificira na način da izgovori svoje ime i adresu stalnog prebivališta.

STUPANJE NA SNAGU

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-02/65
Urbroj: 530-07/96-3
Zagreb, 29. srpnja 1996.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.