Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 26.07.1996 Odluka o odobrenju prospekta i izdavanja vrijednosnih papira "Autocentru Merkur", d. d. Zagreb
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Komisija za vrijednosne papire

Na temelju članka 12. stavka 1. toč. 2., članka 20. stavka 1. i članka 106. stavka 3. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine", broj 107/95.), Komisija za vrijednosne papire, u povodu zahtjeva "Autocentra Merkur" d.d., Zagreb, Martićeva 9, od 29. travnja 1996. za odobrenje prospekta i izdavanja četvrte emisije dionica, donijela je

ODLUKU

O ODOBRENJU PROSPEKTA I IZDAVANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA

1. "Autocentru Merkur", d.d. Zagreb, Martićeva 9 odobrava se Prospekt za izdavanje dionica serije "D" uz obvezu objave.

2. "Autocentru Merkur", d.d. odobrava se izdavanje vrijednosnih papira četvrte emisije dionica u svoti od 72.409.000,00 kuna i to 38.110 redovnih dionica na ime, serije "D", pojedinačne nominalne vrijednosti od 1.900,00 kuna po dionici.

3. Ova odluka objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/96-01/41
Urbroj: 513-11/96-5
Zagreb, 24. svibnja 1996.

Predjednik Komisije
Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.