Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 26.07.1996 Odluka o odobrenju prospekta i izdavanja vrijednosnih papira "Ilovcu", d. d. Karlovac
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA
Komisija za vrijednosne papire

Na temelju članka 12. stavka 1. toč. 2., članka 20. stavka 1. i članka 106. stavka 3. Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ("Narodne novine", broj 107/95.), Komisija za vrijednosne papire, u povodu zahtjeva "Ilovac" d.d., Karlovac, Zagrebačka 19, od 20. svibnja 1996. za odobrenje prospekta i izdavanja druge emisije dionica, donijela je

ODLUKU

O ODOBRENJU PROSPEKTA I IZDAVANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA

1. "Ilovcu", d.d. Karlovac, Zagrebačka 19 odobrava se prospekt za izdavanje druge emisije dionica uz obvezu objave.

2. "Ilovcu", d.d. odobrava se izdavanje vrijednosnih papira druge emisije dionica u svoti od 34.634.200,00 kuna i to 346.342 dionica, pojedinačne nominalne vrijednosti od 100,00 kuna po dionici.

3. Ova odluka objavljuje se u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-08/96-01/70
Urbroj: 513-11/96-2
Zagreb, 18. lipnja 1996.

Predsjednik komisije
Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.