Zakoni i propisi - Pravni savjeti 63 26.07.1996 Odluka o imenovanju predsjednika prekršajnih sudova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Na temelju članka 121. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 56/90) i članka 12. stavak 1. alineja 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću ("Narodne novine", broj 58/93) a u svezi s člankom 153r. stavak 1. Zakona o prekršajima ("Narodne novne" br. 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/87, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92, 22/95, 33/95), Državno sudbeno vijeće na sjednici održanoj 14. lipnja 1996. godine, donijelo je

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA PREKRŠAJNIH SUDOVA

I

Za predsjednika Prekršajnog suda u Benkovcu imenuje se:

- Magda Troskot, sudac Prekršajnog suda u Zadru.

Za predsjednika Prekršajnog suda u Drnišu imenuje se:

- Mario Milić-Štrkalj, predsjednik Prekršajnog suda u Drnišu.

Za predsjednika Prekršajnog suda u Hrvatskoj Kostajnici imenuje se:

Ante Žličarić, predsjednik Prekršajnog suda u Hrvatskoj Kostajnici.

Za predsjednika Prekršajnog suda u Kninu imenuje se:

- Ivica Krvavica, predsjednik Prekršajnog suda u Kninu.

Za predsjednika Prekršajnog suda u Petrinji imenuje se:

- Bojana Zagorac, sudac Prekršajnog suda u Petrinji.

Za predsjednika Prekršajnog suda u Titovoj Korenici imenuje se:

- Anton Stipetić, državni pravobranitelj u Ogulinu.

II

Imenovani predsjednici prekršajnih sudova stupit će na dužnost dana 4. srpnja 1996. godine.

Broj: ID-42/1996.
Zagreb, 14. lipnja 1996.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Ante Potrebica, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.