Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.07.1996 Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju vodospreme Zavalatica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 9. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", br. 9/94 i 35/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. srpnja 1996. godine, donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU VODOSPREME "ZAVALATICA"

I.

Izgradnja vodospreme "Zavalatica" na novonastaloj k.č. broj 2371/160, k.o. Čara, odnosno po staroj izmjeri na dijelu k.č. broj 2371/1, upisanoj u z.k. ul. broj 48, k.o. Čara sa 2000 m˛, u interesu je Republike Hrvatske.

II.

Interes Republike Hrvatske iz točke I. ove Odluke utvrđuje se na temelju Plana izvlaštenja koji sadrži Parcelacijski elaborat izrađen sukladno Uvjetima uređenja prostora (lokacijska dozvola), broj: 06-253/2-89 od 24. travnja 1991. godine izdanim od strane Općine Korčula, Odjela za zaštitu okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Sekretarijata za upravno-pravne i opće poslove.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 943-03/96-01/01
Urbroj: 5030107-96-15
Zagreb, 12. srpnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.