Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.07.1996 Popis pravnih osoba koje imaju ovlast za ispitivanje uvezenih uređaja za gašenje požara
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske sukladno članku 22. stavku 8. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 58/93.) objavljuje

POPIS PRAVNIH OSOBA KOJE IMAJU OVLAST ZA ISPITIVANJE UVEZENIH UREĐAJA ZA GAŠENJE POŽARA

_____________________________________________________________________
Red.  Naziv ovlaštene pravne osobe    Adresa     Ovlaštenje za ispitivanje ispravnosti i podobnosti   Datum
br.                       za namijenjenu svrhu uvezenih uređaja       izdavanja
                                              rješenja
_____________________________________________________________________________________________________
1.   Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb     Točkasti termomaksimalni i točkasti termodife-    01.09.1995.
     Sveučilišta u Zagrebu     Đure Salaja 5  rencijalni javljači požara sa termomaksimalnim 
                        članom, bočica za aktiviranje mlaznica tipa
                        sprinkler
_____________________________________________________________________________________________________
2.   Vatrogasna škola MUP-a        Zagreb     Mlaznice za vodu, koje nisu namijenjene za       09.10.1995.
                Ksaverska cesta 107   gašenje požara uređaja, dijelova uređaja i 
                        instalacija pod naponom električne struje
_____________________________________________________________________________________________________
3.   Vatroasna škola MUP-a        Zagreb     Vatrogasne spojnice, mlaznice za vodu, mlaznica  09.10.1995.
                Ksaverska cesta 107   za pjenu, hidrantskih ormarića, kutnih ventila,
                        okretnih nastavaka, hidranata i hidrantskih
                        nastavaka, razdjelnica, sabirnica, usisnih košara
                        i međumješalica
_____________________________________________________________________________________________________
4.   Laboratorij za toplinska mjerenja  Lučko      Ormari za smještaj zapaljivih tekućina      30.10.1995.
     d.o.o.             Hrastovička bb
_____________________________________________________________________________________________________
5.   Zavod za ispitivanje kvalitete robe Zagreb     Nadzemni hidranti za gašenje požara       09.02.1996.
     d.d.              Gajeva 17
_____________________________________________________________________________________________________
6.   Vatrogasna škola MUP-a        Zagreb     Vatrogasne crpke, vatrogasne nadgradnje     20.05.1996.
                Ksaverska cesta 107   vatrogasnih vozila, mješača vode i pjenila,
                        bacača vode i pjene, uređaja za gašenje prahom,
                        cijevnih vitala, i usisnih i tlačnih vatrogasnih cijevi
_____________________________________________________________________________________________________
7.   Vatrogasna škola MUP-a        Zagreb     Sredstava za gašenje (pjenilo, prah),      27.06.1996.
                Ksaverska cesta 107   retardanti, supresanti

Zamjenik ministra

Zlatko Gledec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.