Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.07.1996 Pravilnik o broju učenika u razrednom odjelu u osnovnoj školi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE

Na temelju članka 38. stavka 4. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", br. 59/90, 27/93 i 7/96) ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O BROJU UČENIKA U RAZREDNOM ODJELU U OSNOVNOJ ŠKOLI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se broj učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu te odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi.

Članak 2.

Redoviti razredni odjel se u pravilu osniva od učenika istog razreda.

Kombinirani razredni odjel može se osnovati od učenika dva ili više razreda, ali samo za učenike od I. do IV. razreda.

Članak 3.

U iznimnim slučajevima mogu se osnivati kombinirani razredni odjeli od učenika V. do VIII. razreda (u planinskim i otočnim područjima, za nastavu na jeziku narodnosti i sl.).

Članak 4.

Odgojno-obrazovnu skupinu mogu činiti učenici iste ili različite dobi.

Članak 5.

Redoviti razredni odjel ima u pravilu 30 učenika.

Članak 6.

Redoviti razredni odjel iznimno može imati.

- 34 učenika (ako u školi postoji jedan razredni odjel jednog razreda),

- 32 učenika (ako u školi postoje dva razredna odjela istog razreda).

Članak 7.

Kombinirani razredni odjel od dva razreda može imati najviše 20, a od tri i četiri razreda najviše 16 učenika.

Članak 8.

Izborna nastava organizira se kad se za nju opredijeli u pravilu najmanje 15 učenika.

Članak 9.

Dodatna nastava izvodi se u pravilu za skupine od 10 do 15 učenika.

Članak 10.

Dopunska nastava izvodi se u pravilu za skupine od najviše 8 učenika.

Članak 11.

Izvannastavne aktivnosti organiziraju se u pravilu za skupine od najmanje 20 učenika.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o broju učenika u redovnom i kombiniranom razrednom odjelu te odgojno-obrazovnoj skupini ("Narodne novine", br. 31/91).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-02/96-01/1166
Urbroj: 532-07/96-1
Zagreb, 11. srpnja 1996.

Ministar
Ljilja Vokić, prof., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.