Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.07.1996 Objava o brisanju iz Popisa pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA


OBJAVA

O BRISANJU IZ POPISA PRAVNIH OSOBA OVLAŠTENIH ZA UTVRĐIVANJE KVALITETE POLJOPRIVREDNOG SJEMENA

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, na temelju članka 7. i 8. Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ("Narodne novine", br. 50/88, 28/92, 26/93 i 29/94), objavljuje se da iz Popisa pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena brišu:

1. "AGRARIACOOP" poduzeće za proizvodnju, unutrašnju i vanjsku trgovinu s p.o., Zagreb, Frankopanska 16,

2. "VALPOVO" dioničko društvo za poljodjelstvo, Industrijsku proizvodnju i trgovinu, Valpovo, A. B. Šimića 27.

Klasa: 320-11/96-01/26
Urbroj: 525-02-96-1
Zagreb, 20. lipnja 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.