Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.07.1996 Objava o upisu u Registar mineralnih gnojiva
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA


OBJAVA

O UPISU U REGISTAR MINERALNIH GNOJIVA

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, na temelju članka 19. točke 1. Zakona o kvaliteti, kontroli kvalitete i prometu mineralnih gnojiva ("Narodne novine", broj 43/92 - pročišćeni tekst 26/93.), objavljuje da se u Registar mineralnih gnojiva upisuju:

1. Tekuće mineralno gnojivo FERTINA B

- proizvođač: INA-Petrokemija d. o. o., Kutina;

2. Praškasto mineralno gnojivo FERTINA 18 KRISTALNA

-proizvođač: INA-Petrokemija d. o. o., Kutina;

3. Praškasto mineralno gnojivo SOILEX

- proizvođač: Chromos Agro d. d., Zagreb;

4. Praškasto mineralno gnojivo HYDROFER 20:20:20 (N, P2O5, K2O)

- proizvođač: Solfotechia Italiana, Rovenna (Italija),

- zastupnik i uvoznik za RH: Marker d. o. o., Rijeka.

Klasa: 320-11/96-01/32
Urbroj: 525-02-96-1
Zagreb, 20. lipnja 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.