Zakoni i propisi - Pravni savjeti Uredba o privremenoj uporabi bonova pri prodaji naftnih derivata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 72/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. srpnja 1996. godine donijela

UREDBU

O PRIVREMENOJ UPORABI BONOVA PRI PRODAJI NAFTNIH DERIVATA

Članak 1.

Iznimno od odredbe članka 28. Zakona o čeku ("Narodne novine", broj 74/94), INA-Industrija nafte d.d. Zagreb može prodavati naftne derivata putem bonova diplomatsko-konzularnim predstavništvima, međunarodnim organizacijama Crvenog križa, drugim stranim humanitarnim organizacijama i Snagama za provedbu i operaciju Organizacije Sjeverno-atlanskog Saveza (IFOR), najkasnije do 31. prosinca 1996.godine.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-05/95-01/01

Urbroj : 5030116-96-3

Zagreb, 12. srpnja 1996.

Predsjednik

mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.