Zakoni i propisi - Pravni savjeti Rješenje o odobrenju carinskog kontingenta za uvoz pšeničnog brašna za popunu robnih zaliha
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 54. stavak 2. Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 53A/91, 33/92,106/93 i 92/94), i točke I. podtočka 1. Odluke o kriterijima za carinski kontingent ("Narodne novine", br. 93/94, 61/95 i 85/95), na prijedlog Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, usklađenim s Ministarstvom gospodarstva i po pribavljenom mišljenju Hrvatske gospodarske komore, ministar financija donosi slijedeće

RJEŠENJE

O ODOBRENJU CARINSKOG KONTINGENTA ZA UVOZ PŠENIČNOG BRAŠNA ZA POPUNU ROBNIH ZALIHA

1. Odobrava se carinski kontingent za uvoz bez plaćanja carine po carinskoj stopi i po količinskoj jedinici proizvoda, za robu koja se uvozi za popunu državnih robnih zaliha, kako slijedi:

            
Red.  Tarifni     Tarifna     Naziv                      Količina
broj  broj      oznaka     robe                      u kg
                                                        
1.   11.01              Brašno od pšenice ili suražice:
            1101.001    - - - pšenično                 10,000.000
                                                        


2. Korisnik carinskog kontingenta je Državno ravnateljstvo za robne zalihe.

3. Rok za izvršenje uvoza predmetne robe je 31. srpnja 1996. godine.

4. Evidenciju o ostvarenom uvozu bez plaćanja carine sukladno ovomu rješenju vodi Carinska uprava Republike Hrvatske, o čemu dostavlja izvješće Ministarstvu financija, Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva, Ministarstvu gospodarstva, te Hrvatskoj gospodarskoj komori.

5. Ovo rješenje stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 413-01/96-01/496

Urbroj: 513-02-02/01-96/5

Zagreb, 12. srpnja 1996.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.