Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 12.07.1996 Pravilnik o dopunama Pravilnika o znacima što ih sudionicima u prometu na cestama daju ovlaštene službene osobe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 316. stavka 1. točke 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92, 5/93, 26/93. i 43/96.), ministar unutarnjih poslova, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZNACIMA ŠTO IH SUDIONICIMA U PROMETU NA CESTAMA DAJU OVLAŠTENE SLUŽBENE OSOBE

Članak 1.

U Pravilniku o znacima što ih sudionicima u prometu na cestama daju ovlaštene službene osobe ("Narodne novine", broj 9/93), u članku 4. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

"U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, ovlaštena službena osoba koja upravlja policijskim vozilom, na krov vozila ističe i uključuje plavo rotacijsko ili bljeskajuće svjetlo i uključuje displej sa zapovjedi: "obavezno zaustavljanje", "stop policija", "smanjite brzinu", "prometna nezgoda", "opasnost na cesti" i sl.

Znaci iz stavka 2. ovoga članka znače obvezu vozača kojega se slijedi ili ispred kojega se kreće, da postupi po izdanoj zapovjesti."

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-64-31251/1-96.
Zagreb, 1. srpnja 1996.

Ministar
Ivan Jarnjak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.