Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 12.07.1996 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-322/1996 od 3. srpnja 1996. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu dr. Velimir Belajec, dopredsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovčak, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući povodom ustavne tužbe M. C. iz V., zastupanog po punomoćnici, D. T. K., odvjetnici iz S., radi zaštite ustavnih prava, na sjednici održanoj dana 3. srpnja 1996. godine, donio je slijedeću

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ODLUKU

1. Ustavna tužba se odbija.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

M. C. iz V. podnio je ustavnu tužbu po punomoćnici D. T. K., odvjetnici iz S. u svezi rješenja Suca za prekršaje u S. JRM/I-205/94 od 10. svibnja 1995., kojim je oglašen krivim za prekršaj iz članka 189. st. 2. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 74/93) i kažnjen po istom propisu kaznom zatvora u trajanju od 15 dana.

Ustavna tužba je pravodobna i dopuštena, jer je rješenjem Visokog prekršajnog suda od 22. ožujka 1996. broj: IP-4/96 kojim je odbijen zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćnog rješenja o prekršaju, iscrpljen dopušteni pravni put u smislu članka 28. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/92).

Visoki prekršajni sud je rješenjem broj: J-1446/95 od 23. siječnja 1996. odbio žalbu izjavljenu protiv tog rješenja, a rješenjem od 22. ožujka 1996. broj: IP-4/96 odbio zahtjev kažnjenog M. C. za izvanredno preispitivanje pravomoćnog rješenja o prekršaju kao neosnovan.

Podnositelj ustavne tužbe smatra da mu je prvostupanjskim rješenjem povrijeđeno ustavno pravo iz članka 22. Ustava koji jamči nepovredivost čovjekove slobode i osobnosti, te da se nikomu ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud.

Time što prvostupanjsko rješenje nije donio sud nego Sudac za prekršaje u S., argumentira se povreda ovog ustavnog jamstva.

Ustavna tužba nije osnovana.

Prvostupanjska odluka donijeta je po odredbama Zakona o prekršajima ("Narodne novine", broj 2/73, 5/73, 21/74, 9/80, 25/84, 52/87, 27/88, 43/89, 8/90, 41/90, 59/90, 91/92 i 11/94) od nadležnog tijela na zakonom propisani način.

Ustavni zakon za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 34/92, 91/92, 62/93, 50/94 i 105/96) u članku 4. određuje da se zakoni i drugi propisi i opći akti moraju uskladiti s Ustavom najkasnije do 31. prosinca 1996. godine.

U tijeku vođenja prekršajnog postupka u navedenom predmetu Sabor Republike Hrvatske donio je, na sjednici 4. svibnja 1995. godine, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Narodne novine", broj 33/95), koji je stupio na snagu osmog dana od objave, a koji u članku 10. određuje da prekršajni postupak u prvom stupnju vodi prekršajni sud a u drugom stupnju Visoki prekršajni sud, ako posebnim zakonom nije predviđena nadležnost drugih tijela, te je izvršena obveza usklađivanja zakona s Ustavom.

Prvostupanjsko rješenje donijeto od nadležnog tijela potvrdio je Visoki prekršajni sud, kao što je isti Sud odlučivao o zahtjevu kažnjenog za izvanredno preispitivanje rješenja o prekršaju (članak 131a. Zakona).

Stoga nema povrede ustavnog jamstva iz članka 22. Ustava Republike Hrvatske, pa je ustavnu tužbu kao neosnovanu valjalo, temeljem članka 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94), odbiti.

S obzirom na ovu odluku nema osnova odlučivati o prijedlogu podnositelja ustavne tužbe u smislu članka 53. stavak 2. Poslovnika.

Odluka o objavi temelji se na članku 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-322/1996
Zagreb, 3. srpnja 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Dopredsjednik
dr. Velimir Belajec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.