Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 10.07.1996 Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Vir
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 82. stavka 1. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92, 94/93 i 117/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 1996. godine, donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U OPĆINI VIR

1. Za povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Vir imenuje se Miroslav Glavan.

2. Povjerenik Vlade dužan je početi s obavljanjem dužnosti s danom primitka ovog Rješenja.

3. Povjerenik Vlade obavljat će dužnost do izbora novog Općinskog vijeća Općine Vir.

4. Povjerenik Vlade preuzima sve ovlasti Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, te Općinskog poglavarstva Općine Vir.

5. Povjerenik Vlade odgovora za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu uprave.

6. Povjerenik Vlade podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva uprave.

7. Ovo Rješenje objavit će se u Narodnim novinama.

Klasa: 080-02/96-05/03
Urbroj: 5030107-96-1
Zagreb, 28. lipnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.