Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 10.07.1996 Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske papkara (goveda, ovaca, koza i svinja) te proizvoda od tih životinja kao i životinjske hrane i stelje podrijetlom iz Republike Albanije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 111. stavka 1. točka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91, 64/91, 26/93 i 29/94.) ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

NAREDBU

O ZABRANI UVOZA U REPUBLIKU HRVATSKU I PROVOZA PREKO TERITORIJA REPUBLIKE HRVATSKE PAPKARA (GOVEDA, OVACA, KOZA I SVINJA) TE PROIZVODA OD TIH ŽIVOTINJA KAO I ŽIVOTINJSKE HRANE I STELJE PODRIJETLOM IZ REPUBLIKE ALBANIJE

I.

Radi sprečavanja unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa naređuju se sljedeće mjere:

1. Zabranjuje se uvoz u Republiku Hrvatsku i provoz preko teritorija Republike Hrvatske iz Republike Albanije:

a) živih papkara (goveda, ovaca, koza i svinja);

b) proizvoda životinjskog podrijetla od papkara, osim toplinski obrađenih konzervi od mesa, sirovih koža soljenih morskom soli i obrađenih kalciniranom sodom, ako su tako obrađene kože bile skladištene najmanje 30 dana prije utovaranja u mjestu podrijetla i ako u mjestu podrijetla kože i 40 km unaokolo nije bilo slinavke i šapa u posljednja tri mjeseca, toplinski obrađenog masnog tkiva i vune prane u alkalnoj vodenoj otopini pri pH vrijednosti 10, uz dodatak natrijeva karbonata (Na2CO3) u količini od 1,5 do 2 g na litru, i sušene u zračnoj struji pri temperaturi 800C;

c) životinjske hrane i stelje biljnog podrijetla.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/106
Urbroj: 525-01-96-01
Zagreb, 3. srpnja 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.