Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 08.07.1996 Zakon o izmjenama Zakona o visokim učilištima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VISOKIM UČILIŠTIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o visokim učilištima, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1996.

Broj: 01-96-1264/1
Zagreb, 2. srpnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O VISOKIM UČILIŠTIMA

Članak 1.

U Zakonu o visokim učilištima ("Narodne novine", br. 96/93., 34/94., 21/94., 48/95. i 29/96.) u članku 153. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

"U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", br. 29/96.) senati sveučilišta iz članka 146. ovoga Zakona i ministar dužni su predložiti listu predloženika za imenovanje članova upravnog vijeća sveučilišta.

Ako senati sveučilišta i ministar ne predlože liste iz stavka 1. ovoga članka, liste će osnivatelju predložiti Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske."

Stavak 5. briše se.

Članak 2.

U članku 158. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Nacionalno vijeće dužno je do 1. listopada 1999. na način utvrđen Zakonom o visokim učilištima ("Narodne novine", br. 96/93., 34/94., 21/95. i 48/95.) provesti postupak vrednovanja postojećih visokih učilišta te prijedlog putem Ministarstva dostaviti Vladi Republike Hrvatske, koja će Saboru Republike Hrvatske podnijeti prijedlog odluke o preobrazbi sustava javnih visokih učilišta."

Članak 3.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", br. 29/96.) članak 75., članak 80. i članak 83. brišu se.

Članak 4.

Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske utvrdit će, redakcijski urediti i izdati pročišćeni tekst Zakona o visokim učilištima.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-04/96-01/02
Zagreb, 28. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić,
v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.