Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 08.07.1996 Odluka o imenovanju četiri člana Vijeća Hrvatske radio-televizije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 12. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne novine", br. 43/92. - pročišćeni tekst i 24/96.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1996., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČETIRI ČLANA VIJEĆA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE

I.

Za članove Vijeća Hrvatske radiotelevizije imenuju se:

Dr. MIRKO MATAUŠIĆ, provincijal Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda

SLAVKO MIHALIĆ, akademik

VLADIMIR PAAR, akademik

ENES MIDŽIĆ, redoviti profesor i dekan Akademije dramske umjetnosti.

II.

Imenovanje petnaest članova Vijeća Hrvatske radiotelevizije iz reda zastupnika imenovanih odlukama Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske od 1. i 16. veljače 1996. ("Narodne novine", br. 24/96) je potvrđeno Odlukom o potvrđivanju odluka o imenovanju Vijeća Hrvatske radiotelevizije iz reda zastupnika ("Narodne novine", br. 28/96).

III.

Utvrđuje se da je 26. ožujka 1996. stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne novine", br. 24/96) prestalo članstvo u Vijeću Hrvatske radiotelevizije desetorici članova koji su imenovani iz Zajednice sveučilišta Hrvatske, Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Matice hrvatske, Društva hrvatskih književnika, Hrvatskog novinarskog društva, Hrvatskog društva dramskih umjetnika, Hrvatskog društva glazbenih umjetnika, Katoličke crkve, Srpske pravoslavne crkve i Islamske zajednice i desetorici izabranih članova iz reda djelatnika iz organizacijskih dijelova programa u Javnom poduzeću Hrvatska radiotelevizija.

Klasa: 119-02/95-01/05
Zagreb, 28. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkoga doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.