Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 08.07.1996 Odluka o imenovanju Upravnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 106. stavka 3. Zakona o visokim učilištima ("Narodne novine", br. 96/93., 34/94., 21/95., 48/95. i 29/96.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 28. lipnja 1996., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU UPRAVNOG VIJEĆA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Za članove Upravnog vijeća Sveučilišta u Zagrebu imenuju se sa liste predloženika Senata Sveučilišta u Zagrebu:

prof. dr. sc. ANTUN BUDAK, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu,

prof. dr. sc. PAVO CAPUT, redoviti profesor Agronomskog fakulteta u Zagrebu,

prof. dr. sc. STJEPAN DAMJANOVIĆ, redoviti profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu,

prof. dr. sc. LADISLAV FEIL, redoviti profesor Geodetskog fakulteta u Zagrebu,

prof. dr. sc. MIROSLAV FURIĆ, redoviti profesor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu,

dr. sc. FERDO SPAJIĆ, docent Ekonomskog fakulteta u Zagrebu;

sa liste predloženika ministra znanosti i tehnologije:

prof. dr. sc. SREĆKO CIGLAR, redoviti profesor Medicinskog fakulteta u Zagrebu,

dr. sc. PETAR ĐUKAN, viši znanstvenik suradnik u Institutu građevinarstva Hrvatske,

prof. dr. sc. ŽELJKO HORVATIĆ, redoviti profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu,

dr. sc. IVAN MAJDAK, savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske i koordinator Vlade Republike Hrvatske za aktivnosti u svezi uspostave pravnog poretka i normalizacije civilne vlasti na oslobođenom području,

DAVOR RAJČIĆ, tajnik Ministarstva znanosti i tehnologije,

dr. sc. IVO SANADER, predstojnik Ureda predsjednika Republike.

Klasa: 119-02/96-01/13
Zagreb, 28. lipnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.