Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 08.07.1996 Odluka o osnivanju Posebnog računa za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. travnja 1996. donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU POSEBNOG RAČUNA ZA KREDITIRANJE RAZVITKA I OBNOVE POLJOPRIVREDE

1. Osniva se Poseban račun u okviru Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu (razdjel 060-Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva) za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede.

2. Svrha računa je pribiranje sredstava i kreditiranje razvojnih programa i programa obnove u poljoprivredi.

3. Poseban će se račun alimentirati sredstvima iz slijedećih izvora:

a) Sredstva Proračuna Republike Hrvatske;

b) Sredstva Državnog ravnateljstva za robne zalihe, prema Zakonu o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1995. godinu;

c) Domaći i inozemni krediti;

d) Povrati sredstava domaćih i inozemnih zajmova.

U svezi drugih mogućih izvora sredstava za razvitak i obnovu poljoprivrede, Vlada Republike Hrvatske će u okviru proračunske politike predložiti i druga moguća rješenja.

4. Putem Posebnog računa kreditirat će se prvenstveno razvojni programi i programi obnove, a ne tekuće potrebe.

5. Utemeljuje se Vijeće za financiranje razvitka poljoprivrede, koje se sastoji od pet (5) članova, a formira ga Vlada Republike Hrvatske od predstavnika Ministarstva poljoprivrede i šumarstva, Ministarstva financija, Hrvatske banke za obnovu i razvitak i dva zastupnika Odbora za poljodjelstvo Zastupničkoga doma Sabora Republike Hrvatske. Zadaća je Vijeća razrada strategije razvitka poljoprivrede te utvrđivanje politike i uvjeta kreditiranja.

6. Osnove politike kreditiranja utvrđuje Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, u skladu sa Strategijom razvitka poljoprivrede, a na prijedlog Vijeća za financiranje razvitka poljoprivrede.

7. Kreditiranje razvojnih programa u poljoprivredi odvijat će se na temelju posebnog Pravilnika koji će na prijedlog Vijeća utvrditi Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i Ministarstvo financija u suradnji sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak.

8. Poslove u svezi realizacije kredita će obavljati Hrvatska banka za obnovu i razvitak. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i Hrvatska banka za obnovu i razvitak posebnim će ugovorom regulirati odnose za obavljanje poslova realizacije kredita.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-01/96-01/01
Urbroj: 5030105-96-11
Zagreb, 26. lipnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.