Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 28.06.1996 Odluka o imenovanju sudaca općinskih sudova
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Na temelju članka 121. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 56/90) i članka 12. stavak 1. alineja 1. Zakona o Državnom sudbenom vijeću ("Narodne novine", broj 58/93), Državno sudbeno vijeće na sjednici održanoj 15. svibnja 1996. godine, donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU SUDACA OPĆINSKIH SUDOVA

I

Za suce Općinskog suda u Crikvenici imenuju se:

1. Jadranka Brozičević, sudac Općinskog suda u Crikvenici,

2. Ivana Buić, sudac Općinskog suda u Crikvenici,

3. Marinela Krešić, sudski savjetnik u Općinskom sudu u Crikvenici,

4. Božo Vilušić, diplomirani pravnik iz Trpnja.

Za suca Općinskog suda u Delnicama imenuje se:

1. Dinko Urh, sudac Općinskog suda u Delnicama.

Za suce Općinskog suda u Malom Lošinju imenuju se:

1. Josip Bočkaj, sudski savjetnik u Općinskom sudu u Đakovu,

2. Dragan Elijaš, sudac Općinskog suda u Malom Lošinju.

Za suce Općinskog suda u Opatiji imenuju se:

1. Jakob Nakić, sudac Općinskog suda u Opatiji,

2. Denis Putić, sudski savjetnik u Općinskom sudu u Opatiji,

3. Renata Slavić, sudac Općinskog suda u Opatiji.

II

Imenovani suci općinskih sudova stupit će na dužnost dana 13. lipnja 1996. godine.

Broj: ID-38/1996.
Zagreb, 15. svibnja 1996.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Ante Potrebica, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.