Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 28.06.1996 Pravilnik o službenoj iskaznici inspektora zaštite kulturne baštine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju članka 25. stavak 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93) ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine donosi

PRAVILNIK

O ISKAZNICI INSPEKTORA ZAŠTITE KULTURNE BAŠTINE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obrazac iskaznice inspektora zaštite kulturne baštine Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine, način izdavanja i zamjene te vođenje upisnika o izdanim iskaznicama.

Članak 2.

Iskaznicom inspektora zaštite kulturne baštine (u daljnjem tekstu: iskaznica) dokazuje se službeno svojstvo, identitet i ovlasti inspektora zaštite kulturne baštine.

Iskaznicu izdaje ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

Članak 3.

Iskaznica je pravokutnog oblika veličine 85 x 55 mm, presvučena plastičnim materijalom.

Obrazac iz stavka 1. ovog članka tiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Prednja strana iskaznice sadrži naziv "Republika Hrvatska" s utisnutim grbom Republike Hrvatske ispod kojeg velikim slovima piše "DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE",. "Iskaznica inspektora zaštite kulturne baštine" i mjesto za sliku.

Poleđina iskaznice sadrži: tekst ovlasti, evidencijski broj iskaznice, datum izdavanja, mjesto za pečat i mjesto za potpis ravnatelja.

Članak 4.

O izdanim iskaznicama vodi se evidencija u Državnoj upravi za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka vodi se u upisniku koji sadrži ime i prezime inspektora kojem je izdana iskaznica, evidencijski broj, datum izdavanja te odjeljak za napomene.

Članak 5.

Inspektor zaštite kulturne baštine koji izgubi iskaznicu ili na drugi način ostane bez nje, dužan je o tome izvijestiti Državnu upravu za zaštitu kulturne i prirodne baštine.

Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Članak 6.

Inspektor zaštite kulturne baštine kojem prestane radni odnos u Državnoj upravi za zaštitu kulturne i prirodne baštine, ili je razriješen dužnosti inspektora zaštite kulturne baštine, dužan je danom prestanka radnog odnosa odnosno razrješenja iskaznicu predati ravnatelju ove Državne uprave.

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-01/79
Urbroj: 532/1-10-3/6-96-01
Zagreb, 4. lipnja 1996.

Ravnatelj
Ferdinand Meder, prof., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.