Zakoni i propisi - Pravni savjeti 52 28.06.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-140/1996 od 12. lipnja 1996.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću sastavljenom od dopredsjednika Suda dr. Velimira Belajeca, kao predsjednika Vijeća, te sudaca mr. Vojislava Kučekovića i Mladena Žuvele, kao članova Vijeća odlučujući o ustavnoj tužbi "I" d.o.o. iz R., na sjednici održanoj dana 12. lipnja 1996. godine, jednoglasno je donio slijedeće

RJEŠENJE

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

"I" d.o.o. iz R., zastupan po punomoćniku Ž. V., odvjetniku iz R., podnio je ustavnu tužbu u povodu presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, broj: Pž-4387/94-2 od 5. prosinca 1995. godine kojom je odbijena žalba podnositelja i potvrđena u cjelosti presuda Trgovačkog suda u R., broj: IV-P-2330/93 od 19. listopada 1994. godine.

Presudom prvog stupnja podnositelj ustavne tužbe je dužan isplatiti tužitelju ("D-k" iz S.) svotu od 368,55 kn sa zateznom kamatom od 3. siječnja 1993. godine, u roku od 8 dana.

Podnositelj smatra da mu je navedenim odlukama povrijeđeno ustavno načelo iz članka 115. stavak 3. Ustava Republike Hrvatske.

Ustavna tužba nije pravodobna.

Prema članku 29. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91 - u nastavku: Ustavni zakon) ustavna tužba se može podnijeti u roku mjesec dana računajući od dana primitka odluke kojom je iscrpljen dopušteni pravni put.

U članku 112. stavak 3. Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 i 91/92) propisano je da se rokovi određeni na mjesece odnosno na godine završavaju protekom onog dana posljednjeg mjeseca odnosno godine koji po svom broju odgovara danu kada je rok otpočeo. Ako nema tog dana u posljednjem mjesecu, rok se završava posljednjeg dana tog mjeseca.

Odluku kojom je iscrpljen dopušteni pravni put, a to je u konkretnom slučaju presuda Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, broj: Pž-4387/94-2 od 5. prosinca 1995. godine, podnositelj je primio 7. veljače 1996. godine.

Podnositelj je ustavnu tužbu predao putem pošte, preporučeno 8. ožujka 1996. godine, dakle, nakon proteka roka od mjesec dana.

Stoga je na temelju članka 26. Ustavnog zakona, a u svezi s člankom 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) odlučeno kao u izreci.

Objava ovog rješenja temelji se na članku 20. stavak 1. Ustavnog zakona.

Broj: U-III-140/1996
Zagreb, 12. lipnja 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
dr. Velimir Belajec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.