Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 26.06.1996 Naputak o načinu naknade bivšim političkim zatvorenicima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 54. stavka 2.a u svezi članka 24. stavka 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 92/94) ministar financija donosi

NAPUTAK

O NAČINU ISPLATE NAKNADE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA

Članak 1.

Ovim naputkom se propisuje način isplate naknade bivšim političkim zatvorenicima sukladno odredbama Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika ("Narodne novine", br. 34/95 od 24. 5. 95. - pročišćeni tekst).

Članak 2.

Isplata naknada se obavlja putem Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, Jurišićeva 4 (u daljnjem tekstu Banka) kod koje Hrvatsko društvo političkih zatvorenika (u daljem tekstu HDPZ) ima otvoreni račun.

Članak 3.

Novčana sredstva se osiguravaju u državnom proračunu i isplaćuju preko Banke, a Banka vrši isplatu korisnicima putem štednih knjižica.

Članak 4.

1. Ministarstvo rada i socijalne skrbi podnosi zahtjev Ministarstvu financija za isplatu naknada po nalogu Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske koja provodi postupak temeljem odredaba Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika ("Narodne novine", br. 34/95.). Zahtjev se temelji na dokumentaciji potrebnoj za obračun i doznaku novčanih sredstava.

2. Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka pohranjuje se u Ministarstvu rada i socijalne skrbi.

Članak 5.

Dokumentaciju iz članka 4. moraju ovjeriti i potpisati odgovorne osobe HDPZ i odgovorne osobe Ministarstva rada i socijalne skrbi, a mora sadržavati ove podatke:

- ime i prezime korisnika naknade,

- adresu stanovanja i poštanski broj,

- jedinstveni matični broj građana (JMBG),

- broj rješenja Administrativne komisije,

- vrijeme (godina, mjeseci i dani) provedeni u zatvoru i vrijeme nezaposlenosti (prepisano iz rješenja),

- iznos po danu zatvora i danu nezaposlenosti,

- iznos naknade po korisniku i

- ukupan iznos naknade po obračunu - specifikaciji.

Članak 6.

1. Tijekom isplate Banka dostavlja Ministarstvu rada i socijalne skrbi kopiju izvoda računa HDPZ.

2. Ministarstvo rada i socijalne skrbi zajedno sa Ministarstvom financija vrši nadzor nad isplatom naknade.

Članak 7.

HDPZ sklapa ugovor sa bankom o međusobnoj suradnji oko isplata naknada za materijalne štete prema članku 5. Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika.

Članak 8.

Ovaj naputak stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Zagreb, 19. lipnja 1996.

Ministar financija
Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.