Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 26.06.1996 Popis stručnih institucija koje imaju ovlast za izdavanje izvješća o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Državna uprava za zaštitu okoliša, na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o otpadu donosi

POPIS

STRUČNIH INSTITUCIJA KOJE IMAJU OVLAST ZA IZDAVANJE IZVJEŠĆA O ISPITIVANJU FIZIKALNIH I KEMIJSKIH SVOJSTAVA OTPADA

Članak 1.

Ovlaštene stručne institucije za izdavanje izvješća o ispitivanju fizikalnih i kemijskih svojstava otpada su:

1. Institut Ruđer Bošković, Centar za istraživanje mora - Zavod Zagreb, Zagreb, Bijenička 54

2. Zavod za javno zdravstvo Županije Varaždinske, Djelatnost kemijski laboratorij, Varaždin, I. Meštrovića bb.

3. INA - Naftaplin, Služba laboratorijskih istraživanja, Zagreb, Lovinčićeva bb.

4. IRI Sisak, dioničko društvo za istraživanje, razvoj i ispitivanje, Sisak, Braće Kavurića 10

5. Javno vodoprivredno poduzeće "Brodska posavina", Slavonski Brod, Šet. braće Radića 22

6. Zavod za javno zdravstvo Županije Karlovačke, Služba za zdravstvenu ekologiju, Karlovac, V. Mačeka 48

7. IMI - Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Ksaverska cesta 2

8. Veterinarski zavod Križevci, Odjel za kemiju, Križevci, Ivana Zakmardija 10

9. KGK - Kemijsko-građevinska industrija d.d., Karlovac, Banija 26

10. DINA - Laboratorij zaštite okoliša, Omišalj

11. JP Vodovod Osijek, RJ za kontrolu i pročišćavanje otpadnih voda, Osijek, Poljski put 1

12. Zavod za javno zdravstvo, Služba za zdravstvenu ekologiju, Osijek, Franje Krežme 1

13. Saponia d.d., Institut, Osijek, M. Gupca 2

14. INA - Petrokemija Kutina, Sektor kontrole kvalitete, Kutina, Aleja Vukovar 4

15. Zavod za javno zdravstvo Županije Splitsko-dalmatinske, Split, Vukovarska 46

16. Ekovrelo d.o.o., Zagreb, Selska 191

17. Herbos d.d., Služba kontrole kvalitete, Sisak, N. Tesle 17

18. ZIK - Zavod za ispitivanje kvalitete robe, Zagreb, Gajeva 17/III

19. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, Marulićev trg 19

20. Zavod za javno zdravstvo Županije istarske, Pula, Vladimira Nazora 3

21. Zavod za zaštitu zdravlja Zadar, Zadar, Nenada Parente 2

22. INA - Industrija nafte, Strategijski razvoj i istraživanje, Zagreb, Savska cesta 41/X.

Članak 2.

Ovaj popis stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/96-02/96
Urbroj: 542-03-ISP-96-1

Zagreb, 12. lipnja 1996.

Ravnatelj
Ante Kutle, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.