Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 26.06.1996 Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu na porez na dohodak
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

GRADSKA SKUPŠINA GRADA ZAGREBA

Na temelju članka 13., 24., 32., 33., 36., 39., 42. i 46. Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine 117/93), i članka 21. alineje 2. Privremenog statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 9/93), Gradska skupština Grada Zagreba, na 10. sjednici, 20. lipnja 1996. donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA I O PRIREZU NA POREZ NA DOHODAK

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima i o prirezu na porez na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/93, 6/94, 5/96 i 7/96 i "Narodne novine" 2/94, 40/94, 25/96 i 33/96) članak 23. mijenja se i glasi:

"Prirez na porez na dohodak uvodi se primjenom koeficijenta prireza 1,40 na udio poreza na dohodak što pripada Gradu Zagrebu.

Primjenom koeficijenta iz stavka 1. ovog članka prirez na porez na dohodak plaća se po stopi 18%".

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. srpnja 1996. godine.

Klasa: 410-01/96-01/6
Urbroj: 251-11-04-96-6
Zagreb, 20. lipnja 1996.

Predsjednik
Gradske skupštine
dr. Zdravko Tomac, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.