Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 26.06.1996 Ispravak Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sprečavanju izloženosti devizne pozicije banaka valutnom riziku
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o sprečavanju izloženosti devizne pozicije banaka valutnom riziku, koja je objavljena u "Narodnim novinama" broj 46 od 12. lipnja 1996. godine, te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O SPREČAVANJU IZLOŽENOSTI DEVIZNE POZICIJE BANAKA VALUTNOM RIZIKU

U točki III. iza riječi "Narodnim novinama" umjesto točke treba stajati zarez i dodaju se riječi: "a primjenjuje se od 1. srpnja 1996. godine".

O. br. 350-1/96.
Zagreb, 19. lipnja 1996.

Guverner:
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.