Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 12.06.1996 Odluka o osnivanju i zadaćama Nacionalnog odbora za obrazovanje o ljudskim pravima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 19. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 1996. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU I ZADAĆAMA NACIONALNOG ODBORA ZA OBRAZOVANJE O LJUDSKIM PRAVIMA

I.

Osniva se Nacionalni odbor za obrazovanje o ljudskim pravima, kao savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske. Nacionalni odbor čine:

- Ljilja Vokić, ministrica prosvjete i športa, predsjednica Nacionalnog odbora;

- Darko Gottlicher, savjetnik potpredsjednice Vlade Republike Hrvatske, zadužen za ljudska prava, tajnik Nacionalnog odbora;

- Vera Babić, zamjenica ministra rada i socijalne skrbi;

- dr. Mate Matas, pomoćnik ministrice prosvjete i športa;

- mr. Dubravka Šimonović, načelnica Odjela za ljudska prava Ministarstva vanjskih poslova;

- mr. Branko Sočanac, viši savjetnik u Odjelu za ljudska prava Ministarstva vanjskih poslova;

- Nevenka Lončarić Jelačić, savjetnica u Odjelu za razvoj Ministarstva prosvjete i športa;

- Nataša Vulić, savjetnica u Odjelu za plan i programiranje Ministarstva prosvjete i športa;

- Stjepan Cipek, školski nadzornik u Upravi za nadzor Ministarstva prosvjete i športa;

- dr. Dubravka Maleš, prodekan za znanost, Filozofski fakultet - Pedagogijske znanosti;

- mr. Dubravka Kozina, ravnateljica IV. gimnazije;

- Lautaro Galinović, ravnatelj OŠ Josipa Jurja Strossmayera;

- dr. Mladen Lončar, Medicinski centar za ljudska prava, nevladina udruga;

II.

Nacionalni odbor predlaže:

- obim i sadržaj uvođenja ljudskih prava u odgojno-obrazovne programe za osmogodišnje i srednje škole, te visoka učilišta, a po potrebi predlaže i druge odgojno-obrazovne programe:

- literaturu i pravne akte za programe iz prethodne alineje;

- literaturu za obrazovanje nastavnika o ljudskim pravima i načinu izvođenja programa o ljudskim pravima;

Pri predlaganju literature, Nacionalni odbor će voditi računa o literaturi Ujedinjenih naroda, UNESCO-a, Vijeća Europe i Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, a kod predlaganja literature za nastavnike, imat će u vidu povijesne, kulturne i političke posebnosti Republike Hrvatske.

III

Nacionalni odbor prati djelotvornost programa u obrazovnim institucijama i prati što se u svijetu događa na području unaprijeđivanja obrazovanja o ljudskim pravima i po potrebi predlaže ispravke i nadopune u odgojno-obrazovnom programu za Republiku hrvatsku.

IV.

Stručne administrativne i tehničke poslove za potrebe Nacionalnog odbora obavljat će Ministarstvo prosvjete i športa.

Nacionalni odbor ima tajnika koji će rukovoditi poslovima.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 004-01/96-01/12
Urbroj: 5030104-96-1
Zagreb, 6. lipnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.