Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 12.06.1996 Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Hrvatskom savezu slijepih
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91,14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i članka 3. stavka 2. Zakona o privatizaciji ("Narodne novine", broj 21/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 1996. godine, donijela

ODLUKU

O PRIJENOSU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOM SAVEZU SLIJEPIH

I.

Nekretnine upisane u zk. ul. 1260 k. o. Drašnice, u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje se sastoje od č. k. br. 3798, 3799, 3800, 3801, 3802/2, 3811/1, 3814, 3815/1, 3815/2, 3815/4, 3815/5, 3816, 3817/1 i 3817/2, prenose se u vlasništvo Hrvatskom savezu slijepih.

II.

Ovom Odlukom zamjenjuje se Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Hrvatskom savezu slijepih ("Narodne novine", broj 20/95).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 007-01/94-01/03
Urbroj: 5030107-96-2
Zagreb, 6. lipnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.