Zakoni i propisi - Pravni savjeti 47 12.06.1996 Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Temeljem članka 263. Zakona o zračnoj plovidbi ("Narodne novine", broj 53/91, 26/93 i 109/93), ministar pomorstva, prometa i veza donosi

NAREDBU

O IZMJENI NAREDBE O VREMENU U KOJEM ZRAČNE LUKE MORAJU BITI OTVORENE

I.

U točki I. Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene ("Narodne novine", 27/96) u tekstu pod rednim brojem 1 i 8 vrijeme otvorenosti zračnih luka Brač i Zadar mijenja se i glasi:

Red     ZRAČNA                 RAZDOBLJE           VRIJEME                   DANI
broj          LUKA                                                OD           DO      1 - ponedj. 5 - petak
                                                                            sati           sati       2 - utorak 6 - subota
                                                                                                        3 - srijeda 7 - nedjelja
                                                                                                        4 - četvrtak
                                                                                               
1.          BRAČ       28. svibnja - 28. listopada '96. 08.30  22.00     1,2,3,4,5,6,7
2.          ZADAR(a) 02. lipnja - 28. listopada '96. 06.45   13.30       1,2,3,4,6
                                                                            06.45   15.00        5
                                                                            21.00   22.45        1
                                                                            20.00   21.30        2,3
                                                                            21.00   22.15        4
                                                                            20,45   22,15        5
                                                                            20.30   21.45        7

(a) - Zračna luka Zadar bit će otvorena i dulje uz prethodnu najavu najmanje 24 sata ranije

II.

Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-02/33
Urbroj: 530-01-96-07
Zagreb, 07. lipnja 1996.

Ministar
pomorstva, prometa i veza
mr. Željko Lužavec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.