Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 12.06.1996 Odluka o dopuni Odluke o sezonskim graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice ("Narodne novine", br. 9/92, 26/93 i 92/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 1996. godine, donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O SEZONSKIM GRANIČNIM PRIJELAZIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

U Odluci o sezonskim graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 60/94 i 11/96) u točki II. iza točke 10. dodaje se nova točka koja glasi:

"11. Vela Luka".

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 212-05/95-01/96
Urbroj: 5030107-96-2
Zagreb, 6. lipnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.