Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 12.06.1996 Pravilnik o obavljanju ribolova pridnenom povlačnom mrežom koćom
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 18. stavka 2., članka 20. stavka 2., članka 39. stavka 3. točke 4., članka 40. stavka 1. točka 1., 2., 4. i 5. Zakona o morskom ribarstvu ("Narodne novine", br. 74/94), ministar poljoprivrede i šumarstva donosi

ODLUKU

O OBAVLJANJU RIBOLOVA PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM KOĆOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se:

- namjena pridnene povlačne mreže koće (u tekstu koji slijedi: pridnene koće);

- način upotrebe pridnene koće;

- vrijeme i mjesto upotrebe pridnene koće;

- konstrukcijsko-tehničke osobine pridnene koće:

- broj plovila te snaga pogonskog porivnog stroja plovila kod obavljanja ribolova pridnenom koćom;

Članak 2.

Pridnena koća namijenjena je lovu pridnenih (betonskih - demerzalnih) vrsta riba i drugih morskih organizama.

Članak 3.

Ribolov pridnenom koćom smije se obavljati povlačenjem mreže po morskom dnu ili neposredno iznad dna, uz upotrebu širilica i jednog plovila.

Članak 4.

Ribolov pridnenom koćom smije se obavljati na cijelom ribolovnom moru tijekom cijele godine, osim ako vrijeme ili mjesto upotrebe pridnene koće nisu ograničeni ili zabranjeni ovim Pravilnikom.

Članak 5.

U ribolovnom moru obavljanje ribolova pridnenom koćom zabranjeno je:

1. - u priobalnom pojasu od jedne (1) morske milje od obale kopna ili otoka, grebena i hridi do položaja mreže u lovu;

2. - u priobalnom pojasu do dvije (2) morske milje od otoka Palagruža, Galijula, Lastovo, Lastovnjaka, Vrhovnjaka, Glavat, Kopište, Mljet, Vis, Biševo i Brusnik;

3. - u Creskom zaljevu,

unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B:

točka A - Rt Pernat na otoku Cres

točka B - Rt Sv. Blaž na otoku Cres;

4. - u Osorskom zaljevu,

unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, te C i D kao i mostom Cres - Lošinj:

točka A - Rt Tanki na otoku Žeča

točka B - Rt Koludar na otoku Cres

točka C - Rt Debeli na otoku Žeča

točka D - Rt Osor na otoku Lošinj;

5. - u Unijskom kanalu,

unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te C i D:

točka A - Rt Mišnjak na otoku Unije

točka B - uvala Katarašica na otoku Lošinj

točka C - Rt Lakunji na otoku Unije

točka D - Rt Osor na otoku Lošinj.

6. - U Lošinjskom kanalu,

unutar akvatorija do spojnice između točaka A i B:

točka A - most Privlaka na otoku Lošinj

točka B - Suha punta na otoku Cres;

7. - u Krčkom zaljevu,

unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te C i D:

točka A - zapadni rt uvale Sveti Juraj na otoku Krk

točka B - Rt Mali Pin na otoku Plavnik

točka C - Rt Tanka punta na otoku Plavnik

točka D - Rt Negrit na otoku Krk,

8. - u kanalu Nova Povljana i Ljubačkom zaljevu

unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te Ljubačkim vratima (Paški most) i Privlačkim gazom (Virski most):

točka A - Rt Zminka na otoku Pag

točka B - Rt Rastovac na otoku Vir;

9. - u Zadarskom i Pašmanskom kanalu,

unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te C i D:

točka A - Oštri rat (Punta Mika) na kopnu

točka B - Svjetionik Lukoran na otoku Ugljan

točka C - mjesto Pakoštane na kopnu

točka D - Rt Borovnjak na otoku Pašman;

10. - oko otoka Blitvenica,

unutar akvatorija od 3 morske milje u polukrugu od južnog rta otoka Blitvenica prema otvorenom moru računajući od spojnice između točaka A, B i C:

točka A - jugoistočni rt otoka Purara

točka B - južni rt otoka Blitvenica

točka C - sjeverozapadni rt otoka Drvenik Mali;

11. - u Kaštelanskom zaljevu,

unutar akvatorija do spojnice između točaka A i B:

točka A - Rt Čiovo na otoku Čiovo

točka B - Rt Marjan na kopnu;

12. - u Splitskom i Bračkom kanalu,

unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te C i D:

točka A - mjesto Stobreč na kopnu

točka B - lučko svijetlo Sutivan na otoku Brač

točka C - Rt Križica na kopnu

točka D - Rt Sveti Nikola na otoku Brač,

13. - U Hvarskom kanalu,

unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama izmeđuz točaka A i B te D i C:

točka A - zapadni rt uvale Blaca na otoku Brač

točka B - Rt Kabal na otoku Hvar

točka C - Rt Gališnjak na otoku Brač

točka D - Plani rat na otoku Hvar;

14. - u Neretvanskom kanalu, Malom moru i kanalu Mali Ston,

unutar akvatorija do spojnica između točaka A i B:

točka A - Rt Višnjica na kopnu

točka B - uvala Vela Prapatna na poluotoku Pelješac;

15. - u Koločepskom kanalu,

unutar akvatorija koji je unutar spojnica između točaka A i B, te C i D, te E i F, prolazom između otoka Jakljan i Šipan, te spojnicama između točaka G i H:

točka A - Rt Petka na kopnu

točka B - Rt Bezdanj na otoku Koločep

točka C - Rt Čavalika na otoku Koločep

točka D - Rt Poluge na otoku Lopud

točka E - Benešin rat na otoku Lopud

točka F - Rt Prtuša na otoku Šipan

točka G - sjeverozapadni rt otoka Jakljan

točka H - Rt Vratnik na poluotoku Pelješcu;

Članak 6.

U slučaju kad se u ribolovnom moru u nekoj ribolovnoj zoni ili dijelu ribolovne zone (akvatoriju) pojavi veća količina spolno nezrelih jedinki riba i drugih morskih organizama ili veća količina ženki škampa sa vanjskim jajima koje se love pridnenom koćom ministar nadležan za morsko ribarstvo može temeljem:

- rezultata praćenja stanja riba i drugih morskih organizama,

- dojave osoba ovlaštenih za inspekcijski nadzor iz područja morskog ribarstva ili

- dojave ribara,

donijeti rješenje o privremenoj zabrani ribolova pridnenom koćom u određenoj ribolovnoj zoni ili akvatoriju.

U rješenju iz stavka 1. ovoga članka odredit će se rok na koji se izdaje rješenje.

Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavit će se strukovnim grupama ribara udruženih pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Hrvatskoj obrtničkoj komori i oglasit će se u sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 7.

Zbog zaštite spolno nezrelih jedinki ili nedoraslih riba i drugih morskih organizama, u razdoblju od 1. svibnja do 30. rujna, zabranjeno je obavljati ribolov pridnenom koćom unutar:

1. akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A, B, C, D, E, F, G, H, I i J:

točka A - jugozapadni rt otoka Sestrice

točka B - sjeverozapadni rt otoka Mrtovac

točka C - jugozapadni rt otoka Balun

točka D - otok Purara

točka E - točka koja se nalazi na udaljenosti 3 morske milje od otoka Vrtlić u kursu 2100,

točka F - točka koja se nalazi na udaljenosti 6 morskih milja od otoka Vrtlić u kursu 2100,

točka G - točka koja se nalazi na udaljenosti 3 morske milje od otoka Purara u kursu 2100,

točka H - točka koja se nalazi na udaljenosti 3 morske milje od jugozapadnog rta otoka Balun u kursu 2100,

točka I - točka koja se nalazi na udaljenosti 3 morske milje od sjeverozapadnog rta otoka Mrtovac u kursu 2100,

točka J - točka koja se nalazi na udaljenosti 3 morske milje od jugozapadnog rta otoka Sestrice u kursu 2100;

2. akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A, B, C, D, E, F, G i H:

točka A - Rt Debela na otoku Žirje

točka B - Rt Grašnjak na otoku Žirje

točka C - južni rt otoka Mažirina

točka D - zapadni rt otoka Lukovnjak

točka E - sjeverni rt otoka Svilan

točka F - hrid Mulo

točka G - točka koja se nalazi na udaljenosti jedne morske milje od hridi Mulo u kursu 2100

točka H - točka koja se nalazi na udaljenosti tri morske milje od Rta Debela na otoku Žirje u kursu 2100

Članak 8.

U unutrašnjem ribolovnom moru ribolov pridnenom koćom smije se obavljati samo uz upotrebu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 184 kW.

Od 1. siječnja 2005. godine u unutrašnjem ribolovnom moru ribolov pridnenom koćom smije se obavljati uz uporabu plovila koje ima ukupnu snagu porivnog stroja do najviše 110 kW.

Članak 9.

Ribolov pridnenom koćom u ribolovnoj zoni E smije se obavljati tijekom cijele godine i to na dan punoga mjeseca te deset (10) dana prije i deset (10) dana poslije dana punoga mjeseca, osim u:

1. Velebitskom kanalu,

unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, te C i D, E, F i G, te H, I i J, Ljubačkim vratima, te spojnicama između točaka K i L:

točka A - svjetionik Ertak na kopnu

točka B - Rt Bejavec na otoku Krk

točka C - Rt Škuljica na otoku Krk

točka D - Rt Stražica na otoku Prvić

točka E - Rt Šilo na otoku Prvić

točka F - Rt Sajalo na otoku Goli

točka G - Rt Saranić na otoku Rab

točka H - Rt Glavina na otoku Rab

točka I - Gornji rt na otoku Dolin

točka J - Zali rt na otoku Pag

točka K - Rt Korotanja na kopnu

točka L - Rt Baljenica na kopnu

u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati u razdoblju od 1. listopada do 31. ožujka i to na dan punoga mjeseca te jedan (1) dan prije i jedan (1) dan poslije dana punoga mjeseca;

2. Zapadnom dijelu Riječkog zaljeva,

unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B te C i D:

točka A - uvala Martinščica na kopnu

točka B - Rt Papratni na otoku Cres

točka C - Rt Jablanac na otoku Cres

točka D - uvala Brseč na kopnu,

u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati u razdoblju od 1. listopada do 31. ožujka;

3. Istočnom dijelu Riječkog zaljeva,

unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, C i D te E i F:

točka A - uvala Martinščica na kopnu

točka B - Rt Papratni na otoku Cresu

točka C - Rt Grota na otoku Cres

točka D - Rt Pelova na otoku Krk

točka E - Rt Kijac na otoku Krk

točka F - Rt Oštro na obali kopna,

u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati u razdoblju od 1. travnja do 30. rujna;

Članak 10.

Ribolov pridnenom koćom u ribolovnoj zoni F smije se obavljati samo u razdoblju od 1. listopada do 31. ožujka od 5,00 do 22,00 sati samo u:

1. - dijelu Virskog mora i Zadarskog kanala, unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A i B, prolazom veli Ždrelac, spojnicama između točaka C i D, te D i E, mostom kopno - otok Vir:

točka A - Oštri rat (Punta Mika) na kopnu

točka B - svjetionik Lukoran na otoku Ugljan

točka C - rt Zanovin na otoku Rivanj

točka D - uvala Hrvatin na otoku Sestrunj

točka E - Rt Križ na otoku Sestruj

točka F - Rt Vrulja na otoku Vir,

u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo srijedom i četvrtkom;

2. - dijelu Srednjega Kanala

unutar akvatorija koji je omeđen spojnicama između točaka A, B i C, mostom otok Ugljan - otok Pašman, te spojnicama između točaka D, E i F:

točka A - Rt Žman na Dugom Otoku

točka B - Rt Parda na otoku Iž

točka C - Rt Japlenički na otoku Ugljan

točka D - Rt Rasovica na otoku Pašman

točka E - svjetionik na sjevernoj strani otoka Lavdara

točka F - Rt Bluda na Dugom otoku,

u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo srijedom i četvrtkom;

3. - dijelu Murterskoga mora

unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A, B, C, D i E:

točka A - svjetionik na otoku Košara

točka B - otok Vodnjak (otoci Kukuljari)

točka C - sjeverni rt otoka Čavlin

točka D - svjetionik na otoku Mrtovnjak

točka E - otok Mala Dajna,

u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo srijedom i četvrtkom.

4 - dijelu južno od Zlarinskog kanala, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A, B, C, D i E:

točka A - svjetionik na otoku Komorica

točka B - jugoistočni rt otoka Dugo

točka C - jugoistočni rt otoka Mažirina

točka D - sjeverni rt otoka Lukovnjak

točka E - zapadni rt otoka Maslinovik

točka F - jugozapadni rt otoka Tmara

u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo srijedom i četvrtkom.

Članak 11.

Ribolov pridnenom koćom u ribolovnoj zoni G smije se obavljati samo u razdoblju od 01. listopada do 31. ožujka od 05,00 do 22,00 sata, osim u:

1. dijelu Splitskog kanala,

unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A i B, te C, D i E, kanalom između otoka Sv. Fumija i Čiovo, spojnicama između točaka F i G te H i I:

točka A - Rt Gomilica na otoku Brač

točka B - Rt Pelegrin na otoku Šolta

točka C - Rt Obinuški bok na otoku Šolta

točka D - otok Mali Krknjaš

točka E - sjeverozapadni rt otoka Sv. Fumija

točka F - Rt Čiova na otoku Čiovo

točka G - Rt Marjan na kopnu

točka H - mjesto Stobreč na kopnu

točka I - lučko svjetlo Sutivan na otoku Brač

u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo srijedom i četvrtom,

2. u dijelu Bračkog kanala, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A i B te C i D:

točka A - Rt Križica na kopnu

točka B - Rt Sveti Nikola na otoku Brač

točka C - lučko svjetlo Makarska

točka D - Rt Sumartin na otoku Brač,

u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo srijedom i četvrtkom,

3. u dijelu Neretvanskog kanala, unutar akvatorija omeđenog spojnicama između točaka A i B, te C, D i E:

točka A - Rt Višnjica na obali kopna

točka B - uvala Vela Prapratna na obali poluotoka Pelješac

točka C - Rt Lovišće na obali poluotoka Pelješac

točka D - Rt Sućuraj na otoku Hvar

točka E - lučko svjetlo Drvenik,

u kojem se ribolov pridnenom koćom smije obavljati samo četvrtkom.

Članak 12.

Otvor oka ni na jednom dijelu pridnene koće ne smije biti manji od 46 milimetara, a na košulji (pokrovu) ne smije biti manji od 92 milimetra.

Otvor oka iz stavka 1. ovoga članka predstavlja unutrašnju udaljenost dviju potpuno ispruženih stranica oka mjerenu u milimetrima u mokrom stanju.

Otvor oka iz stavka 2. ovoga članka mjeri se posebnim mjeračem za mjerenje otvora oka mrežnog tega Međunarodnog savjeta za ispitivanje mora (International Council for the Exploration of the Sea - ICES).

Članak 13.

Iznimno od odredbe članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika, na zapadnoj obali Istre od morske granice s Republikom Slovenijom do plićine Albanež u kursu 2210 u pravcu vanjske granice teritorijalnog mora Republike Hrvatske, u razdoblju od 01. ožujka do 30. rujna, radi izlovljavanja muzgavaca dozvoljena je uporaba pridnene koće kod koje otvor oka ni na jednom dijelu ne smije biti manji od 30 milimetara, a na košulji ne smije biti manji od 60 milimetara.

Članak 14.

Pridnena koća radi razdvajanja ulova smije imati do dvije vreće (sake), ali svaka vreća smije imati samo jedan sloj mrežnog tega.

Članak 15.

Na svakoj širilici pridnene koće mora biti označeno ime i luka upisa broda ili registarska oznaka brodice kojom se obavlja ribolov uz uporabu pridnene koće.

Označivanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja se tako da se na posebnoj metalnoj pločici, koja mora biti pričvršćena na svaku od širilica, utisne ime i luka upisa broda ili registarska oznaka brodice kojom se obavlja ribolov uz uporabu pridnene koće.

Članak 16.

Povlastica za obavljanje ribolova pridnenom koćom na području unutrašnjeg ribolovnog mora izdat će se samo u slučajevima:

1 - kad se radi o plovilu koje udovoljava uvjetima navedenim u članku 8. stavku 1. ovoga Pravilnika i kojim se ribolov uz uporabu pridnene koće obavljao prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika,

2 - kad se radi o plovilu u gradnji namijenjenom ribolovu uz uporabu pridnene koće čija je gradnja započeta prije 20. travnja 1993. godine i koje udovoljava uvjetima navedenim u članku 8. stavku 1. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

Odredbe članka 12. ovoga Pravilnika primjenjivat će se od 1. svibnja 1997. godine.

Odredbe članka 13. ovoga Pravilnika primjenjivat će se od 1. ožujka 1997. godine.

Odredbe članka 15. ovoga Pravilnika primjenjivat će se od 1. siječnja 1997. godine.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti:

- odredbe Pravilnika o obavljanju privrednoga i športskoga morskoga ribolova te zaštiti riba i drugih morskih životinja na području Velebitskoga kanala ("Narodne novine", br. 49/93) koje se odnose na obavljanje ribolova pridnenom koćom i

- Naredba o ribolovu pridnenim povlačnim mrežama - koćama ("Narodne novine", br. 24/91 i 58/92).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/96-01/47
Urbroj: 525-01-96-1
Zagreb, 5. lipnja 1996.

Ministar
poljoprivrede i šumarstva
Matej Janković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.