Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 12.06.1996 Rješenje o početku rada Carinske ispostave Bajakovo Carinarnice Osijek
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CARINSKA UPRAVA

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o carinskoj službi ("Narodne novine", br. 53/91 i 106/93) ravnatelj Carinske uprave donosi

RJEŠENJE

O POČETKU RADA CARINSKE ISPOSTAVE BAJAKOVO CARINARNICE OSIJEK

1. Carinska ispostava Bajakovo kao ustrojstvena jedinica Carinarnice Osijek počinje raditi od 07. svibnja 1996. godine.

2. Ovo rješenje stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-01/96-01/68
Urbroj: 513-02-08/11-96-1
Zagreb, 28. svibnja 1996.

Ravnatelj
Josip Knezić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.