Zakoni i propisi - Pravni savjeti 46 12.06.1996 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 10. stavka 1. točka 2., članka 13. stavka 3. i članka 67. stavka 1. točke 9. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95 - pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 5. lipnja 1996. godine donio je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OBVEZNOM UPISU BLAGAJNIČKIH ZAPISA NARODNE BANKE HRVATSKE

I.

U Odluci o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95, 40/95, 47/95, 56/95, 64/95, 79/95, 91/95, 101/95, 2/96, 12/96, 20/96, 27/96, 32/96 i 38/96), u točki II. iz stavka 25. dodaje se stavak 26. koji glasi:

"Banke upisuju obvezne blagajničke zapise po stopi od 2,0% na izračunati prosjek depozita za obračun obvezne rezerve u obračunskom razdoblju od 06. 05. 1996. - 02. 06. 1996."

II.

U točki III. iza stavka 25. dodaje se stavak 26 koji glasi:

"Banke upisuju ukupan obračunati iznos iz točke II. stavak 26., na dan 12. 06. 1996. godine, uplatom obračunatog iznosa na tekući račun Narodne banke Hrvatske."

III.

U točki IIIa. alineja 2 briše se.

IV.

Točka IIIb. mijenja se i glasi:

"Štedionice upisuju ukupan obračunani iznos iz točke IIIa alineja 1 na dan 12. 06. 1996. godine, uplatom obračunanog iznosa na tekući račun Narodne banke Hrvatske.

Štedionice upisuju ukupan obračunani iznos iz točke IIIa alineja 2 na dan 10. 07. 1996. godine, uplatom obračunanog iznosa na tekući račun Narodne banke Hrvatske.

Štedionice upisuju ukupan obračunani iznos iz točke IIIa alineja 3 na dan 17. 07. 1996. godine, uplatom obračunanog iznosa na tekući račun Narodne banke Hrvatske.

Štedionice upisuju ukupan obračunani iznos iz točke IIIa alineja 4 na dan 24. 07. 1996. godine, uplatom obračunanog iznosa na tekući račun Narodne banke Hrvatske.

Štedionice upisuju ukupan obračunani iznos iz točke IIIa alineja 5 na dan 26. 08. 1996. godine, uplatom obračunanog iznosa na tekući račun Narodne banke Hrvatske."

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 351/96
Zagreb, 05. lipnja 1996.

Predsjednik Savjeta
Narodne banke Hrvatske
guverner
Narodne banke Hrvatske
dr. Marko Škreb, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.