Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 24.05.1996 Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-28/1993. od 20. svibnja 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

U "Narodnim novinama" broj 32/1996 objavljena je odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-28/1993. od 17. travnja 1996. godine u kojoj je ustanovljena pogreška pa se daje

ISPRAVAK

ODLUKE USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-I-28/1993.

U 14. stavku obrazloženja retku 4 iza riječi "unaprijeđivati" brišu se riječi "a ne otežavati pravni sustav koji će potpomagati, unapređivati".

Broj: Su-16/1996-19.
Zagreb, 20. svibnja 1996.

Glavni tajnik
Josip Bedrač, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.