Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 21.05.1996 Obvezatne upute broj I - o redoslijedu radnji i tijeku rokova prema Zakonu o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU REFERENDUMA

Na osnovi članka 16. stavka 1. alineje 4. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave ("Narodne novine", br. 33/96) Državno povjerenstvo za provedbu referenduma daje

OBVEZATNE UPUTE BROJ I.

O REDOSLIJEDU RADNJI I TIJEKU ROKOVA PREMA ZAKONU O REFERENDUMU I DRUGIM OBLICIMA OSOBNOG SUDJELOVANJA U OBAVLJANJU DRŽAVNE VLASTI I LOKALNE

SAMOUPRAVE

U "Narodnim novinama" br. 37/96 od 10. svibnja 1996. godine objavljene su:

Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje Zagrebačke županije;

Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje Grada Ivanić-Grada;

Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje Grada Našica;

Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje Grada Novske;

Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje Općine Kloštar Ivanić;

Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje Općine Đurđenovac;

Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje Općine Podgorač;

Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje Općine Križ;

Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje Općine Feričanci;

Odluka Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju savjetodavnog referenduma za područje općina otoka Paga - Pag i Novalju;

1. Povjerenstva za provedbu državnog referenduma u Gradu Zagrebu, gradu i općini moraju imenovati članove odbora za provedbu glasovanja najkasnije osam dana prije održavanja referenduma, dakle do

24. svibnja 1996. godine u 24,00 sata

(Članak 19. stavak 2. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave - dalje u tekstu: Zakon)

2. Povjerenstva za provedbu državnog referenduma u Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini moraju odrediti i javno objaviti glasačka mjesta za provedbu glasovanja u jedinicama lokalne uprave i samouprave, odnosno jedinicama lokalne samouprave s naznakom koji će građani glasovati na pojedinim glasačkim mjestima, najkasnije pet dana prije održavanja referenduma, dakle do

27. svibnja 1996. godine u 24,00 sata

(Članak 26. stavak 4. Zakona)

3. Glasovanje traje neprekidno

2. lipnja 1996. godine od 7,00 sati do 19,00 sati

(Članak 36. stavak 1. Zakona)

Biračima koji su se zatekli na glasačkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19,00 sati.

(Članak 36. stavak 2. Zakona)

4. Odbor za provedbu glasovanja mora dostaviti zapisnik o svom radu zajedno s iskorištenim i neiskorištenim glasačkim listićima i ostalim glasačkim materijalom povjerenstvu za provedbu referenduma u Gradu Zagrebu, gradu, odnosno općini najkasnije u roku od 12 sati nakon zatvaranja glasačkih mjesta, dakle do

3. lipnja 1996. godine u 7,00 sati

(Članak 38. Zakona)

5. Povjerenstvo za provedbu referenduma u Gradu Zagrebu, gradu i općini dužno je zapisnik o svom radu dostaviti povjerenstvu za provedbu državnog referenduma u županiji prije isteka roka od 36 sati od zatvaranja glasačkih mjesta, dakle najkasnije do

4. lipnja 1996. godine u 7,00 sati

(Članak 41. Zakona)

6. Povjerenstvo za provedbu državnog referenduma u županiji dužno je utvrditi rezultate glasovanja na savjetodavnom referendumu i izvješće o utvrđivanju rezultata glasovanja dužno je dostaviti Državnom povjerenstvu za provedbu referenduma u roku od 48 sati od zatvaranja glasačkih mjesta, dakle najkasnije do

4. lipnja 1996. godine u 19,00 sati

(Članak 42. Zakona)

7. Državno povjerenstvo za provedbu referenduma dostavit će izvješće i rezultate glasovanja na savjetodavnom referendumu Vladi Republike Hrvatske, te će objaviti odluku donesenu na savjetodavnom referendumu u "Narodnim novinama", te u dnevnom tisku i na Hrvatskoj radioteleviziji.

(Članak 44. Zakona)

Zaštita referenduma

8. Ustavnost i zakonitost savjetodavnog referenduma nadzire Državno povjerenstvo za provedbu referenduma i Ustavni sud Republike Hrvatske.

(Članak 49. Zakona)

9. Prigovor zbog nepravilnosti pri provedbi savjetodavnog referenduma na glasačkom mjestu može podnijeti birač koji ima prebivalište na području jedinice lokalne uprave i samouprave, odnosno jedinice lokalne samouprave, za koje se provodi savjetodavni referendum.

(Članak 50. Zakona)

10. Prigovor zbog nepravilnosti pri provedbi savjetodavnog referenduma na glasačkom mjestu podnosi se Državnom povjerenstvu za provedbu referenduma u roku od 48 sati od završetka glasovanja, dakle do

4. lipnja 1996. godine u 19,00 sati

(Članak 50. Zakona)

11. Državno povjerenstvo za provedbu referenduma dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati računajući od vremena kada mu je dostavljeno očitovanje nadležnog tijela o navodima u prigovoru i glasački materijal na koji se odnosi prigovor.

(Članak 52. Zakona)

12. Protiv rješenja Državnog povjerenstva za provedbu referenduma podnositelj prigovora ima pravo žalbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Žalba se podnosi putem Državnog povjerenstva za provedbu referenduma.

Žalba se podnosi u roku od 48 sati od primitka pobijanog rješenja.

(Članak 56. Zakona)

Klasa: 014-01/96-01/03
Urbroj: 562-96-8
Zagreb, 15. svibnja 1996.

Predsjednik
dr. Krunislav Olujić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.