Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 21.05.1996 Obvezatne upute broj III - način uređivanja prostorija u kojimaće birači glasovati na glasačkom mjestu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU REFERENDUMA

Na osnovi članka 16. stavka 1. alineje 4. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave ("Narodne novine", br. 33/96) Državno povjerenstvo za provedbu referenduma daje

OBVEZATNE UPUTE BROJ III.

NAČIN UREĐIVANJA PROSTORIJA U KOJIMA ĆE BIRAČI GLASOVATI NA GLASAČKOM MJESTU

1. U prostorijama za glasovanje mora se na vidnom mjestu nalaziti odluka o raspisivanju referenduma.

2. U prostorijama u kojima će birači glasovati na savjetodavnom referendumu ne smiju se isticati stranački simboli, fotografije, umjetničke slike, drugi simboli i oznake osim državnih simbola, u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske, te zastavi i lenti Predsjednika Republike Hrvatske, kao što su grb Republike Hrvatske, zastava Republike Hrvatske, te obilježja županija, gradova, odnosno općina sukladno njihovu statutu.

3. Prostorije u kojima će birači glasovati moraju se urediti na način da je osigurana tajnost glasovanja tako da nitko iz ostalog dijela prostorije ne može vidjeti kako je birač popunio glasački listić (primjerice: postavljanjem zaslona, pregrada, zavjesa i sl.).

Klasa: 014-01/96-01/03
Urbroj: 562-96-10
Zagreb, 17. svibnja 1996.

Predsjednik
dr. Krunislav Olujić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.