Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 21.05.1996 Obvezatne upute broj IV - način glasovanja birača na savjetodavnom referendumu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU REFERENDUMA

Na osnovi članka 16. stavka 1. alineje 4. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave ("Narodne novine", br. 33/96) Državno povjerenstvo za provedbu referenduma daje

OBVEZATNE UPUTE BROJ IV.

NAČIN GLASOVANJA BIRAČA NA SAVJETODAVNOM REFERENDUMU

Glasovanje na savjetodavnom referendumu obavlja se glasačkim listićima na glasačkim mjestima.

Glasuje se tako, da birač na glasačkom listiću zaokružuje redni broj ispred jednog od prijedloga za koji glasuje.

Važeći glasački listić je glasački listić na kojem je zaokružen redni broj ispred jednog od prijedloga za koji je birač glasovao.

Važećim glasačkim listićem smatra se i svaki drugi glasački listić iz kojeg se može sa sigurnošću utvrditi za koji je prijedlog birač glasovao (primjerice: listić na kojem je birač podcrtao ili zaokružio jedan od prijedloga; listić na kojem je jedan od prijedloga precrtan; listić na kojem je redni broj ispred jednog od prijedloga na bilo koji način označen i sl.).

Nevažeći je samo onaj glasački listić iz kojeg se ne može sa sigurnošću utvrditi za koji je prijedlog birač glasovao.

Klasa: 014-01/96-01/03
Urbroj: 562-96-11
Zagreb, 17. svibnja 1996.

Predsjednik
dr. Krunislav Olujić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.