Zakoni i propisi - Pravni savjeti 40 21.05.1996 Obvezatne upute broj V - način glasovanja invalidnih osoba, nepismenih osoba te osoba koje zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nisu u mogućnosti glasovati na glasačkom mjestu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU REFERENDUMA

Na osnovi članka 16. stavka 1. alineje 4. Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave ("Narodne novine", br. 33/96) Državno povjerenstvo za provedbu referenduma daje

OBVEZATNE UPUTE BROJ V.

NAČIN GLASOVANJA INVALIDNIH OSOBA, NEPISMENIH OSOBA TE OSOBA KOJE ZBOG BOLESTI ILI DRUGOG OPRAVDANOG RAZLOGA NISU U MOGUĆNOSTI GLASOVATI NA GLASAČKOM MJESTU

1. Glasuje se osobno, što znači da ni za koga ne smije glasovati druga osoba.

Iznimno, birač koji zbog invalidnosti (slijepa osoba, osoba bez ruku i slično) ili zbog toga što je nepismen, ne bi mogao glasovati osobno, može doći na glasačko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj volji zaokružiti redni broj ispred jednog od prijedloga za koji birač glasuje.

2. Ako birač koji zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga nije u mogućnosti glasovati na glasačkom mjestu (u bolnici, bolestan kod kuće, invalidna ili nepokretna osoba i slično) izrazi želju da glasuje, obavijestit će o tome odbor koji će mu omogućiti glasovanje.

U tu svrhu predsjednik odbora odredit će dva člana ili zamjenike članova odbora, koji će doći na mjesto gdje se birač nalazi i omogućiti mu tajno glasovanje.

Birač će sam staviti glasački listić u omotnicu i zatvoriti je u nazočnosti članova odbora, koji će po dolasku na glasačko mjesto ubaciti omotnicu u glasačku kutiju.

Glasovanje na navedeni način obavit će se samo u slučaju ako je glasač dostupan odboru i kad je odboru pravovremeno izrazio želju da glasuje.

3. Glasovanje osoba izvršeno na način određen ovim Obvezatnim uputama poimenično će se uvesti u zapisnik o radu odbora.

Klasa: 014-01/96-01/03
Urbroj: 562-96-12
Zagreb, 17. svibnja 1996.

Predsjednik
dr. Krunislav Olujić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.