Zakoni i propisi - Pravni savjeti 39 17.05.1996 Odluka o razrješenju i imenovanju jednogčlana Vijeća za telekomunikacije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 13. stavka 4. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 10. svibnja 1996., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU JEDNOG ČLANA VIJEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE

I.

Razrješuje se članstva Vijeća za telekomunikacije na vlastiti zahtjev:

Dr. IVO SANADER, predstojnik Ureda Predsjednika Republike Hrvatske.

II.

Za člana Vijeća za telekomunikacije na razdoblje od pet godina imenuje se:

VESNA ŠKARE OŽBOLT, zamjenica predstojnika Ureda Predsjednika Republike.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-02/96-03/15
Zagreb, 10. svibnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.