Zakoni i propisi - Pravni savjeti 39 17.05.1996 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Temeljem članka 112. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", br. 75/93. i 11/94.) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika ("Narodne novine", br. 18/94., 20/94., 21/95. i 47/95.) u članku 13. stavku 4. briše se točka 6., a dosadašnje točke 7., 8. i 9. postaju točke 6., 7. i 8.

Članak 2.

U prilogu br. 1. pod nazivom Plan i program pripravničkog staža, temeljnog staža i sekundarijata poglavlje VI. SANITARNI TEHNIČARI briše se, a dosadašnja poglavlja VII., VIII. i IX. postaju poglavlja VI., VII. i VIII.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/96-01/0010
Urbroj: 534-02-10-96-0002
Zagreb, 18. ožujka 1996.

Ministar
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.