Zakoni i propisi - Pravni savjeti 38 14.05.1996 Odluka o odobrenju zamjene nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), a u svezi sa člankom 3. stavkom 2. Zakona o privatizaciji ("Narodne novine", broj 21/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. svibnja 1996. godine donijela

ODLUKU

O ODOBRENJU ZAMJENE NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Odobrava se zamjena nekretnina upisanih u zk. ul. br. 1161 k.o. Brela i to čest. zgrade 849 (u naravi zgrada površine 75 m˛), dio čest. zem. 350/6 koji služi redovnoj uporabi zgrade i čest. zem. 350/8 u cijelosti, u vlasništvu Republike Hrvatske za nekretnine u Rogoznici upisane u zk. ul. br. 79 čest. zgrade 86 kuća stojna k.o. Rogoznica, koje nekretnine u naravi čine zgradu u uličnom bloku koja se sastoji od prizemlja i dva kata ukupne površine 250 m˛, vlasništvo Nediljke Bekavac, Offenbach am Main, SR Njemačka.

II.

Ovlašćuje se ministar uprave za sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina iz točke I. ove Odluke u ime Republike Hrvatske.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 940-01/96-01/02
Urbroj: 5030109-96-9
Zagreb, 9. svibnja 1996.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.