Zakoni i propisi - Pravni savjeti 38 14.05.1996 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-937/1994 od 3. svibnja 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu dopredsjednik Suda Zdravko Bartovčak, te suci dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, u povodu ustavne tužbe M. K. iz Z., na sjednici održanoj dana 3. svibnja 1996. godine, donio je

ODLUKU

1. Ustavna tužba se odbija.

2. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

M. K. je podnio ustavnu tužbu u svezi s presudom Županijskog suda u Gradu Z., broj Gž-5172/94 od 4. listopada 1994. godine, kojom je žalba I. i II. tužitelja odbijena kao neosnovana i potvrđena presuda Općinskog suda u Sv. I. Z., broj P-105/91 od 20. listopada 1993. godine. Tom je presudom odbijen tužbeni zahtjev F. i M. K. na utvrđenje da je izvršenje u predmetu toga suda broj I-544/89 nedopušteno.

Podnositelj ustavne tužbe smatra da je navedenim presudama povrijeđeno njegovo ustavno pravo vlasništva, zajamčeno u članku 48. stavak 1. Ustava.

Ustavna tužba nije osnovana.

Prema navodima ustavne tužbe, osporenih sudskih odluka te drugih isprava spisa, podnositelj ustavne tužbe i njegova sada pok. supruga F. K. su rješenjem Općinskog suda Sv. I. Z. broj I-544/89 od 28. veljače 1991. u izvršnom postupku vjerovnika M. B., protiv njih kao dužnika, radi zabrane činjenja (ponovnog smetanja posjeda), upućeni na parnicu radi utvrđenja nedopuštenosti izvršenja, a u smislu članka 54. Zakona o izvršnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91 i 91/92).

Navedenom prvostupanjskom presudom Općinski sud Sv. I. Z. je zbog neosnovanosti odbio tužbeni zahtjev F. i M. K. na utvrđenje nedopuštenosti izvršenja, jer je utvrdio da su oni doista počinili ponovno smetanje posjeda, a što je Županijski sud u Gradu Z. osporenom presudom potvrdio odbijajući njihovu žalbu.

U konkretnom slučaju podnositelju ustavne tužbe nije povrijeđeno ustavno pravo vlasništva. Naime, u postupku koji je prethodio ustavnoj tužbi, sudovi su odlučivali o dopuštenosti izvršenja, kojim je podnositelju ustavne tužbe kao dužniku zabranjeno smetanje posjeda vjerovnika. Tim odlukama se dakle, nije odlučivalo o podnositeljevom pravu vlasništva.

Stoga je suglasno članku 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) odlučeno kao u izreci (točka 1.). Odluka o objavi (točka 2. izreke) temelji se na članku 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-III-937/1994
Zagreb, 3. svibnja 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zdravko Bartovčak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.