Zakoni i propisi - Pravni savjeti 38 14.05.1996 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-573/1995 od 24. travnja 1996.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u Vijeću sastavljenom od dopredsjednika Suda Zdravka Bartovčaka, kao predsjednika Vijeća, te sudaca mr. Hrvoja Momčinovića i Mladena Žuvele, kao članova Vijeća, u postupku povodom ustavne tužbe dr. R. Č. iz Z., na sjednici održanoj dana 24. travnja 1996. godine, jednoglasno je donio slijedeće

RJEŠENJE

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Podnositelj ustavne tužbe podnio je ovom Sudu ustavnu tužbu u povodu rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Gr 77/1995 od 21. ožujka 1995. kojim je odbačen kao nedopušten njegov zahtjev za delegaciju drugog suda.

Ustavna tužba nije dopuštena.

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91 - dalje: Ustavni zakon) u stavku 1. članka 28. propisuje da svatko može podnijeti ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene odnosno upravne vlasti, ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti, povrijeđeno Ustavnom utvrđeno pravo.

Rješenje Vrhovnog suda Republike Hrvatske donijeto temeljem odredbe članka 68. preuzetog Zakona o parničnom postupku ("Narodne novine", broj 53/91, 91/92) nije odluka sudbene vlasti u smislu navedene odredbe članka 28. Ustavnog zakona, jer se njom ne odlučuje u nekom spornom odnosu o pravu ili obvezi građanina, kao sudionika u tom spornom odnosu, već se radi o rješenju suda kojim se upravlja postupkom, u povodu prijedloga za prenošenje mjesne nadležnosti.

Kako rješenje o kojem je riječ nije odluka sudbene vlasti u smislu odredbe članka 28. stavak 1. Ustavnog zakona, u povodu koje se može podnijeti ustavna tužba zbog povrede ustavnog prava, riješeno je kao u izreci.

Ovo se rješenje temelji na odredbi članka 26. Ustavnog zakona i članka 58. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/1994), a objava rješenja na odredbi članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-III-573/1995
Zagreb, 24. travnja 1996.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća
Zdravko Bartovčak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.