Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 03.04.1996 Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1995.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 37. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83., 5/86., 42/87., 34/89., 57/89., 40/90., 9/91., 26/93., 96/93. i 44/94.) i članka 6. točke 12. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske ("Narodne novine" br. 58/90., 21/92., 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, na sjednici održanoj 26. ožujka 1996., donosi

ODLUKU

O VALORIZACIJSKIM KOEFICIJENTIMA ZA PRERAČUNAVANJE PLAĆA IZ PRIJAŠNJIH GODINA PREMA RAZINI PLAĆA IZ GODINE 1995.

1. U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1995., plaće ostvarene u godini od 1966. do 1994. koje se uzimaju za utvrđivanje mirovinske osnovice, preračunavaju se s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentima ovisno o godini u kojoj su ostvareni, i to:

Plaće ostvarene u godini Valorizacijski koeficijenti

1966. 11.961.360,8655

1967. 10.431.567,8319

1968. 9. 583.855,8361

1969. 8.287.542,9209

1970. 6.909.611,3534

1971. 5.544.651,6947

1972. 4.708.513,1907

1973. 4.160.534,3768

1974. 3.304.240,9078

1975. 2.670.652,1242

1976. 2.302.871,4159

1977. 1.938.283,7951

1978. 1.596.045,4215

1979. 1.319.062,1325

1980. 1.086.579,8111

1981. 800.018,1174

1982. 627.203,2689

1983. 500.285,9570

1984. 350.619,1030

1985. 199.555.6902

1986. 95.166,9780

1987. 46.366,3532

1988. 16.840,2741

1989. 1.052,7759

1990. 181,0368

1991. 107,7020

1992. 25,9886

1993. 1,6461

1994. 1,0000

2. Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1995. ("Narodne novine", broj 4/96.)

3. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1996.

Klasa: 140-13/96-01/885
Urbroj: 341-99-01/95-6
Zagreb, 26. ožujka 1996.

Predsjednik
Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja
radnika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.