Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 03.04.1996 Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja iz godine 1996.
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 21. stavka 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika ("Narodne novine", br. 26/83., 49/83., 57/83., 47/86., 40/90., 26/93. i 96/93.) i članka 6. točke 10. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90. i 21/92.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 26. ožujka 1996., donosi

ODLUKU

O VALORIZACIJSKIM KOEFICIJENTIMA ZA PRERAČUNAVANJE PLAĆA IZ PRIJAŠNJIH GODINA PREMA RAZINI OSNOVICA OSIGURANJA IZ GODINE 1996.

1. U slučaju kada se mirovinska osnovica, od koje se individualnom poljoprivredniku određuje mirovina, utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja ili plaća iz godine 1980., 1981., 1982., 1983., 1984., 1985., 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1992., 1993., 1994.. i 1995. prema razini osnovica osiguranja individualnih poljoprivrednika iz godine 1996. tada se osnovice osiguranja ili plaće ostvarene u godinama 1980., 1981., 1982., 1983., 1984., 1985., 1986., 1987., 1988., 1989., 1990., 1991., 1992., 1993., 1994. i 1995. koje se uzimaju za utvrđivanje mirovinske osnovice, preračunavaju s odgovarajućim valorizacijskim koeficijentima.

2. Ovom se odlukom utvrđuju sljedeći valorizacijski koeficijenti:

za godinu 1980. utvrđuje se koeficijent 753.585,8095

za godinu 1981. utvrđuje se koeficijent 685.617,3392

za godinu 1982. utvrđuje se koeficijent 596.215,7189

za godinu 1983. utvrđuje se koeficijent 458.651,2284

za godinu 1984. utvrđuje se koeficijent 305.789,7257

za godinu 1985. utvrđuje se koeficijent 190.667,7086

za godinu 1986. utvrđuje se koeficijent 101.310,9452

za godinu 1987. utvrđuje se koeficijent 55.670,5258

za godinu 1988. utvrđuje se koeficijent 19.586,2493

za godinu 1989. utvrđuje se koeficijent 1.660,5325

za godinu 1990. utvrđuje se koeficijent 226,5735

za godinu 1991. utvrđuje se koeficijent 95,0404

za godinu 1992. utvrđuje se koeficijent 36,1137

za godinu 1993. utvrđuje se koeficijent 4,0829

za godinu 1994. utvrđuje se koeficijent 1,00

za godinu 1995. utvrđuje se koeficijent 1,00

3. Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. srpnja 1996.

Klasa: 141-13/96-01/886
Urbroj: 343-99-01/96-5
Zagreb, 26. ožujka 1996.

Predsjednik Upravnog odbora
Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.