Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 03.04.1996 Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj naknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na obiteljsku mirovinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 79. i članka 6. točke 13. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", br. 58/90., 21/92, 116/93. i 23/95.), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 26. ožujka 1996, donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O NOVČANOJ NAKNADI UDOVICI OSIGURANIKA KOJA NIJE STEKLA PRAVO NA OBITELJSKU MIROVINU

1. U Odluci o novčanoj naknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na obiteljsku mirovinu ("Narodne novine", br. 52/84., 19/87., 14/89., 17/90., 15/91., 16/92, 23/93, 39/94. i 22/95.) u točki 2. iznos 253,93 kn zamjenjuje se svotom 370,23 kn.

2. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1996.

Klasa: 142-13/96-01/887
Urbroj: 342-99-01/96-5
Zagreb, 26. ožujka 1995.

Predsjednik Upravnog odbora
Republičkog fonda
mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
dr. Stjepan Blažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.