Zakoni i propisi - Pravni savjeti 26 03.04.1996 Ispravak Uredbe o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova

  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ISPRAVCI

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Uredbi o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova, objavljenoj u »Narodnim novinama«, broj 25 od 29. ožujka 1996. godine, te se daje

ISPRAVAK

UREDBE O POSTUPKU NABAVE ROBA I USLUGA I USTUPANJU RADOVA

Uz Uredbu o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova kao njen sastavni dio, greškom nije objavljen Popis korisnika iz članka 1. Uredbe o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova, a koji glasi:

POPIS

KORISNIKA IZ ČLANKA 1. UREDBE O POSTUPKU NABAVE ROBA I USLUGA I USTUPANJU RADOVA

A) Tijela državne uprave i ostala tijela državne vlasti

1. SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
Komisija za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava

2. PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE
Ured Predsjednika Republike Hrvatske

3. URED ZA NACIONALNU SIGURNOST

4. VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ured za granice
Ured za projekt sukcesije
Ured za etničke i nacionalne zajednice ili manjine
Ured za zakonodavstvo
Ured za opće poslove Vlade i Sabora Republike Hrvatske
Državni protokol
Ured za prognanike i izbjeglice
Ured za odnose s javnošću
Ured za upravljanje imovinom
Hrvatska izvještajna novinska agencija
Ured za žrtve rata
Ured za ekonomiku i restrukturiranje javnih poduzeća
Hrvatska garancijska agencija
Komisija za odnose s vjerskim zajednicama
Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija
Operativni stožer i Komisija za suzbijanje zloupotrebe droge

5. MINISTARSTVO FINANCIJA
Carinska uprava
Porezna uprava
Financijska policija
HBOR

6. MINISTARSTVO OBRANE

7. MINISTARSTVO RAZVITKA I OBNOVE
HBOR Zagreb

8. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Hrvatska vatrogasna zajednica

9. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA
Diplomatsko-konzularna predstavništva

10. MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

11. MINISTARSTVO KULTURE
Programska djelatnost kulture
Hrvatska matica iseljenika
Matica hrvatska

12. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

13. MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA
Uprava sigurnosti unutarnje plovidbe
Uprava kontrole leta
Lučke kapetanije
Hrvatske ceste

14. MINISTARSTVO PRIVATIZACIJE

15. MINISTARSTVO PROSTORNOG UREÐENJA, GRADITELJSTVA I STANOVANJA

16. MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
Predškolski odgoj
Osnovnoškolsko obrazovanje
Srednjoškolsko obrazovanje
Tehnička kultura
Šport i rekreacija

17. MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI
Fond socijalne zaštite

18. MINISTARSTVO TURIZMA

19. MINISTARSTVO UPRAVE
Županija Požeško-Slavonska - županijski ured
Županija Krapinsko-Zagorska - županijski ured
Županija Šibenska - županijski ured
Županija Brodsko-Posavska - županijski ured
Županija Varaždinska - županijski ured
Županija Međimurska - županijski ured
Županija Koprivničko-Križevačka - županijski ured
Županija Osječko-Baranjska - županijski ured
Županija Sisačko-Moslavačka - županijski ured
Županija Karlovačka - županijski ured
Županija Zadarsko-Kninska - županijski ured
Županija Bjelovarsko-Bilogorska - županijski ured
Županija Primorsko-Goranska - županijski ured
Županija Virovitičko-Podravska - županijski ured
Županija Dubrovačko-Neretvanska - županijski ured
Zagrebačka županija - županijski ured
Županija Vukovarsko-Srijemska - županijski ured

Županija Istarska - županijski ured
Županija Ličko-Senjska - županijski ured
Županija Splitsko-Dalmatinska - županijski ured
Inspekcijska tijela državne uprave Varaždin
Inspekcijska tijela državne uprave Gospić
Inspekcijska tijela državne uprave Osijek
Inspekcijska tijela državne uprave Rijeka
Inspekcijska tijela državne uprave Karlovac
Inspekcijska tijela državne uprave Sisak
Inspekcijska tijela državne uprave Bjelovar
Inspekcijska tijela državne uprave Split

20. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
Crveni križ

21. MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
Visoka naobrazba
Znanstveno-istraživačka djelatnost
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
Nacionalna i sveučilišna biblioteka
Leksikografski zavod »M. Krleža«
Hrvatska akademska istraživačka mreža CARNet

22. MINISTARSTVO RADA
Sustav izvršenja sankcija
Vrhovni sud
Visoki trgovački sud
Upravni sud
Državno odvjetništvo
Javno pravobraniteljstvo
Visoki prekršajni sud
Županijski sudovi
Trgovački sudovi
Županijska državna odvjetništva
Općinski sudovi
Općinska državna odvjetništva
Prekršajni sudovi
Državna pravobraniteljstva

23. USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

24. URED PUČKOGA PRAVOBRANITELJA

25. DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE

26. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

27. DRŽAVNI ZAVOD ZA ZAŠTITU OBITELJI, MATERINSTVA I MLADEŽI

28. DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

29. DRŽAVNI ZAVOD ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE I PROGNOZE

30. DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

31. DRŽAVNI ZAVOD ZA PATENTE

32. DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

33. DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE
Javne ustanove u djelatnosti zaštite kulturne baštine
Nacionalni parkovi i parkovi prirode

34. DRŽAVNO RAVNATELJSTVO ZA ROBNE REZERVE

35. DRŽAVNI HIDROGRAFSKI INSTITUT

36. DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

37. DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

38. NARODNA BANKA HRVATSKE

39. ZAVOD ZA PLATNI PROMET

B) Jedinice lokalne samouprave i uprave (županije, općine i gradovi), njihove službe i korisnici njihovih proračuna

C) Druge pravne osobe iz članka 1. Uredbe primjenjuju Uredbu u slijedećim slučajevima:

(a) ako u većoj mjeri koriste sredstva proračuna, državna jamstva ili druga osiguranja plaćanja u svezi s ugovorom o nabavi ili drugu potporu glede preuzetih obveza iz ugovora;

(b) ako su u cjelosti pod upravom ili nadzorom države ili država sudjeluje u upravi ili nadzoru;

(c) ako su od države dobile isključivo pravo ili dozvolu za prodaju određene robe ili pružanje usluga;

(d) ako o rezultatima poslovanja podnese godišnji obračun nadležnom državnom organu, proračunu ili odgovara državnoj riznici u pogledu uspješnosti poslovanja;

(e) ako se na njih odnose obveze koje je u svezi s nabavom preuzela država međunarodnim ugovorom ili bilo kojom međunarodnom obavezom;

(f) ako su osnovane posebnim državnim pravnim aktom u svrhu obavljanja poslova za javne potrebe i ako temeljem toga obavljaju nabavke.

Poduzeća

1. Hrvatske željeznice

2. Hrvatska pošta i telekomunikacije

3. Jadrolinija

4. Hrvatska elektroprivreda

5. Narodne novine

Urbroj: 50501-96-288
Zagreb, 2. travnja 1996.

Glavni i odgovorni urednik
Marijan Prus, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.